سجاد انوشیروانی:مصیبت زیاد کشیده‌ایم،اما خیلی قوی داریم جلو می‌رویم/می‌دانیم المپیک ویترین ورزش است

سجاد انوشیروانی:مصیبت زیاد کشیده‌ایم،اما خیلی قوی داریم جلو می‌رویم/می‌دانیم المپیک ویترین ورزش است

جانانه تشکر می‌کنم از حمایت ویژه‌ای که کمیته و وزارت‌خانه از وزنه‌برداری دارند

ادامه مطلب