۱۴۰۶ - ۱۴۰۲

کمیته ها

انجمن کراس فیت جمهوری اسلامی ایران

کمیته ورزشکاران

مرتضی صداقت

کمیته پیشکسوتان

محمد صالح عسکرشاهی

زینب رفیعی

کمیته مسابقات

علی محمد آباد

ساغر میرطالبی

کمیته فنی

امیر نجفی زاده

مسیح خسروی

مارال افشاریان

کمیته آموزش و پژوهش

محمدعلی عشقی صابر

کمیته استعدادیابی

محسن صاحبی

کمیته مناطق کشور

محمد زارعی

کمیته داوران

پدرام آباد

مریم فاضلی

کمیته امور استان ها

علی فولادی

کمیته امور باشگاه ها

مهدی سلطانی

کمیته کودکان

ابراهیم عبدی

کمیته پارا کراس فیت

سلمه حاج حسینی

کمیته آتش نشانی

مرتضی پستچی

کمیته روابط عمومی

هدیه خطیبی