۱۴۰۶ - ۱۴۰۲

قوانین مقررات

انجمن کراس فیت جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- تعریف :

انجمن ورزشی تحت پوشش فدراسیون وزنه برداری ، انجمنی است صنفی ، تخصصی ، غیر سیاسی ، غیر انتفاعی و مستقل که از نیرو های متخصص و علاقمند به امر رشته ورزشی مربوطه تشکیل شده است و تحت نظارت و با هماهنگی و رعایت ضوابط ،قوانین و مقررات ، اساسنامه و آئین نامه های اداری ، مالی و فنی فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه می نماید که از این پس در این آئین نامه به اختصار «انجمن» نامیده می‌شود.

 

ماده ۲ اهداف:

اهداف انجمن های ورزشی عبارتند از :

 1. فراهم نمودن زمینه تعمیم و گسترش و ترویج رشته کراسفیت در سراسر کشور
 2. تلاش در جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز توسعه و تعمیم کراسفیت (مدیران ، مدرسان ، مربیان و داوران)
 3. حفظ و ارتقای سلامتی اقشار و سنین مختلف و زنان و مردان جامعه با ترغیب حضور آنها در فعالیت های انجمن
 4. ارتقای سطح کیفی و کمی رشته ورزشی
 5. ایجاد زمینه های لازم برای طراحی ،ساخت و تولید تجهیزات و لوازم ورزشی استاندارد
 6. کشف و جذب استعداد ها و توانمندی های ورزشی
 7. ایجاد زمینه مناسب برای شرکت قهرمان ، مربیان ، داوران ، مدرسان و مدیران رشته ورزشی در عرصه ورزش بین المللی

 

ماده ۳ وظایف :

وظایف انجمن عبارتند از :

 1. تهیه و تدوین ضوابط و مقررات رشته براساس قوانین فدراسیون یا انجمن جهانی یا آسیایی
 2. برگزاری مسابقات و جشنواره های ( مناسبتی ، قهرمانی ، انتخابی و لیگ ) رده های سنی مختلف در سراسر کشور
 3. برگزاری کلاس های آموزشی ، توجیهی ، مربیگری ، داوری و کارگاه های آموزشی در سراسر کشور
 4. تهیه و تنظیم تقویم ورزشی عملیاتی سالانه (مسابقاتی ، آموزشی ، فرهنگی ، پژوهشی ، برون مرزی، اردوها و ...)
 5. تهیه گزارش های ماهانه از تصمیمات و رویدادها و اخبار انجمن
 6. تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی انجمن هر سه ماه یکبار براساس تقویم ورزشی و با هماهنگی فدراسیون
 7. هماهنگی و همکاری سازنده با فدراسیون و کمیته های مختلف آن و هیات ها و کمیته های ورزشی رشته ورزشی در استان ها
 8. کمک های فنی و اجرایی به فدراسیون در اجرای مسابقات ، جشنواره ها و دوره های آموزشی انجمن
 9. تهیه بانک اطلاعاتی از آمار ورزشکاران ، مربیان ، داوران و برنامه ها و فعالیت های انجمن
 10. تهیه و  ارائه بیلان و گزارش مصور سه ماهه و سالانه فعالیت های انجمن به فدراسیون
 11. تهیه، تنظیم و توزیع رسانه های نوشتاری ، دیداری و شنیداری آموزشی مانند کتب ، جزوات، بروشور ، بنر ، فیلم و ...
 12. شرکت در جلسات و مجامع فدراسیون یا سازمان ها و ارگان های رشته ورزشی
 13. برگزاری جلسات و مجامع سراسری و دو سالانه با حضور اعضای کمیته های استانی رشته ورزشی
 14. بازدید از امکانات و فعالیت های رشته ورزشی در استان ها
 15. طراحی و اجرای پایگاه اینترنتی انجمن ورزشی مربوطه
 16. گزینش و آماده سازی تیم با برپایی رقابت های انتخابی
 17. برآورد اعتبارات مورد نیاز اجرای فعالیت ها و برنامه های انجمن
 18. هماهنگی و تعامل با حامیان مالی و شرکای تجاری و سازمان ها و ارگان ها به منظور تامین منابع مالی و مادی انجمن

ماده ۴ ارکان :

ارکان انجمن عبارتند از :

 1. رئیس
 2. نایب رئیس آقایان و بانوان
 3. دبیر
 4. هیات رئیسه
 5. بازرس
 6. روسای کمیته ها
 • کمیته اداری پشتیبانی و مالی
 • کمیته مسابقات
 • کمیته فنی
 • کمیته ورزشکاران
 • کمیته داوران
 • کمیته آموزش و پژوهش
 • انضباطی و حقوقی
 • سازمان لیگ
 • کودکان
 • پیشکسوتان
 • پاراکراسفیت
 • امور باشگاه ها
 • استعدادیابی
 • سازمان ها و نهادها
 • امور استانها
 • اقتصادی و بازاریابی
 • آتش نشانان
 • فرهنگی
 • پزشکی
 • کمیته روابط عمومی و بین الملل

 

تبصره ۲: رئیس انجمن توسط رئیس فدراسیون از بین افراد مطلع ، متخصص ، علاقمند و مدیر انتخاب و معرفی می شود .

تبصره ۳: سایر اعضاء انجمن به پیشنهاد رئیس انجمن و تصویب رئیس فدراسیون معرفی می شوند .

تبصره ۴: احکام انتصاب رئیس ، نایب رئیس بانوان و دبیر انجمن به امضاء رئیس فدراسیون و سایر اعضاء به امضای رئیس انجمن تهیه و ابلاغ
 می شوند .

تبصره ۵: مدت انتصاب اعضای انجمن دو سال می باشد که تا چهار دوره قابل تمدید است .

تبصره ۶: رئیس انجمن می تواند کمیته یا کمیته های دیگری را نیز جهت تشکیل به فدراسیون در صورت نیاز پیشنهاد نماید.

تبصره ۷: انتصاب رئیس کمیته داوران منوط به داشتن کارت داوری درجه ۳ در انجمن می باشد.

تبصره۸: انتصاب کمیته آموزش منوط به داشتن لیسانس تربیت بدنی و داشتن کارت مربیگری درجه ۳ انجمن می باشد.

تبصره۹: کمیته فنی و مسابقات در استان جهت برگزاری مسابقات استانی می بایست تمامی آیتم های مسابقه و ... را با کمیته کشوری هماهنگ نمایند.

 

ماده ۵- شرایط اعضای انجمن :

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. حسن شهرت و تقوی و نداشتن سوء سابقه کیفری
 3. حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 4. توان علمی ، فنی متناسب با وظایف انجمن
 5. سابقه فعالیت در رشته ورزشی
 6. داشتن انگیزه فعالیت در انجمن

 

ماده ۶ شرح وظایف :

بند ۶/۱ :رئیس انجمن :

 1. شرکت در جلسات ابلاغی فدراسیون
 2. تشکیل جلسات با کمیته های زیر مجموعه ئ تنظیم برنامه های اجرایی
 3. تنظیم و ارائه برنامه های یکساله انجمن
 4. ارائه بیلان و گزارش فعالیت های انجمن به فدراسیون
 5. پیشنهاد سایر اعضای انجمن جهت صدور حکم به فدراسیون
 6. اقدامات و پیگیری های لازم جهت تامین بودجه مورد نیاز فعالیت های انجمن
 7. امضای اسناد اداری و مالی انجمن

بند ۶/۲ :نایب رئیس بانوان:

 1. در غیاب رئیس عهده دار امور جاری انجمن می باشد.
 2. کلیه وظایف امور بانوان به عهده نایب رئیس بانوان می باشد.

بند ۶/۳ :دبیر انجمن:

 1. اجرای دستورات رئیس انجمن
 2. پیگیری امورات جاری انجمن
 3. تهیه و تنظیم دستور ، زمان و دعوتنامه های جلسات با هماهنگی رئیس انجمن
 4. شرکت مستمر در جلسات کمیته های فدراسیون و انجمن
 5. تهیه و تدوین صورتجلسات انجمن و ارائه آن به فدراسیون
 6. تهیه گزارش عملکرد انجمن برای فدراسیون
 7. تنظیم برنامه ها و فعالیت ها سالانه انجمن به صورت تقویم ورزشی عملیاتی و اعلام آن به فدراسیون
 8. پیگیری مصوبات جلسات انجمن و فدراسیون
 9. پیشنهاد و معرفی روسای کمیته ها به رئیس انجمن

بند ۶/ ۴:روسای کمیته های انجمن:

 1. شرکت منظم و مستمر در جلسات انجمن براساس برنامه تنظیمی
 2. ارائه نقطه نظرات کارشناسی در دستور جلسات
 3. تهیه گزارش از مشکلات مختلف انجمن و ارائه راهکار برای حل آن
 4. ارائه گزارش عملکرد امور کمیته مربوطه
 5. شرکت در سمینار ها و کنگره ها و نشست های علمی پیرامون موضوع انجمن
 6. نظارت و ارزشیابی بر فعالیت کمیته
 7. ارائه راهکارهای علمی جهت افزایش توان علمی و فنی انجمن

بند ۶/۵: هیات رئیسه:

 

 1. تعیین برنامه های عملیاتی انجمن برای رسیده به اهداف در چارچوب قوانین و مقررات داخلی فدراسیون و انجمن ذیربط و ارائه به فدراسیون جهت تصویب و تائید نهایی
 2. رسیدگی به موضوعات و برنامه هایی که از سوی فدراسیون ابلاغ می شود.

ماده ۷ : مقررات اداری و پشتیبانی :

بند ۷/۱ : کلیه فعالیت های اداری پشتیبانی انجمن براساس دستورالعمل ها و آئین نامه های اداری پشتیبانی فدراسیون انجام می شود .

بند ۷/۲:کلیه مکاتبات اداری و پشتیبانی انجمن به امضاء رئیس انجمن و در غیاب آن به امضاء نایب رئیس یا دبیر انجمن انجام می شود .

بند ۷/۳ : کلیه مکاتبات انجمن با سازمان و ارگان های مرتبط صرفا توسط فدراسیون انجام می پذیرد.

 

ماده ۸ – مقرارت مالی :
بند ۸/۱: کلیه فعالیت های مالی انجمن براساس دستورالعمل ها و آئین نامه های مالی فدراسیون انجام می شود .

بند ۸/۲ : بودجه انجمن از طریق  منابع زیر تامین می شود .

 1. کمک های مالی فدراسیون
 2. کمک های مالی سایر سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی
 3. دریافت حق عضویت،
 4. درآمد حاصل از قرارداد های جذب حامی مالی یا شرکای تجاری برنامه های فعالیت های انجمن
 5. فعالیت های اقتصادی انجمن

 

ماده ۹ –نحوه تشکیل کمیته های متناظر استانی:

بند ۹/۱: صدور ابلاغ کلیه کمیته های متناظر استانی توسط روسای هیات های استانی فدراسیون و با هماهنگی و تائید رئیس انجمن صادر خواهد شد. در صورت ایجاد اختلاف در این خصوص دبیر فدراسیون به عنوان داور حکم می نماید.

بند ۹/۲ : احکام سایر ارکان کمیته های متناظر استانی به پیشنهاد رئیس کمیته متناظر توسط رئیس هیات استان صادر خواهد شد.

بند ۹/۳: ابلاغ ارکان کمیته های متناظر شهرستانی پساز هماهنگی با رئیس کمیته متناظر استان توسط رئیس هیات شهرستان صادر خواهد شد. در صورت ایجاد اختلاف در این خصوص رئیس هیات استان به عنوان داور حکم می نماید.

 • ضروری است افراد کمیته های متناظر استانی و شهرستانی از بین افراد مومن،متعهد،مطلع،متخصص و علاقمند به رشته باشد.

 

بند ۹/۴: در انتخاب نواب رئیس بانوان کمیته های متناظر استانی هماهنگی با نایب رییس بانوان هیات استان و در انتخاب نواب رئیس بانوان کمیته شهرستانها هماهنگی با نایب رئیس بانوان هیات شهرستان ضروری می باشد.

 

ماده ۱۰: وظایف و ارکان کمیته های متناظر استانی و شهرستانی:

بند ۱۰/۱: وظایف ارکان و نحوه فعالیت کمیته های متناظر استانی و شهرستانی دقیقا متناظر وظایف وظایف و ارکان انجمن کشوری در این آئین نامه بوده و مقررات اداری و مالی و انتصابات آنها نیز کاملا در چارچوب مقررات هیات های ورزشی استان تعریف می شود.