انجمن کراس فیت ایران

ورزش،  قدرت،  انعطاف بدون مرز

رویدادهای پیش رو

سامانه آموزش فدراسیون وزنه برداری و انجمن کراس فیت

ثبت نام کلیه ی کاربران در دوره های آموزشی فدراسیون وزنه برداری و انجمن کراس فیت جمهوری اسلامی ایران

سامانه اتوماسیون اداری و مالی فدراسیون‌ها

مکاتبه با وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، ادارات کل ورزش و جوانان استان ها هیات های استانی و پرسنل فدراسیون وزنه برداری

انجمن کراسفیت فدراسیون وزنه برداری