اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه مورخ 11/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 4117/1مورخ 9/2/1381سازمان تربیت بدنی و به استناد ماده واحده قانون لایحه الحاق بندهای 11و12 به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1376 اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول: تعریف و اهداف
ماده 1: فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه فدراسیون نامیده می شوند موسسات عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی هستند که بر اساس مشی و اصول ورزشی تعیین شده به موجب منشور المپیک با مراعات شئون اسلامی و مقتضیات ملی و به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح در هر رشته ورزشی تشکیل می شوند و در چارچوب این اساسنامه با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و رعایت قوانین مربوط فعالیت می نماید.
ماده 2: اهداف فدراسیون به شرح زیر تعیین می شود:
1- ترغیب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستی و سلامتی و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت آنان در فعالیتهای منظم،اصولی و قانونمند ورزشی.
2- ایجاد زمینه های لازم برای حضور قهرمانان، پیشکسوتان، داوران، مربیان و سایر دست اندرکاران ورزشی در عرصه های بین المللی در داخل و خارج از کشور.
3- ایجاد زمینه های مناسب برای کشف، رشد و پرورش استعدادهای ورزشی ورزشکاران و قهرمانان
4- بالابردن قابلیتهای جسمانی و ارتقای سطح کیفیت و مهارتهای فنی و ورزشی بر اساس اصول و شیوه های علمی ورزشی
5- کشف و جذب استعدادها و توانمندی های ورزشی آحاد مختلف جامعه و تقویت آنها بمنظور رشد و گسترش کمی و کیفی رشته ورزشی مربوط
6-ایجاد زمینه های مناسب برای طراحی، ساخت و تولید و توزیع وسایل و لوازم استاندارد ورزشی در رشته مربوط
7-استفاده از دانش، تجارب و توانمندی های گروهها و مجامع بین المللی ورزشی
8- احیا و اشاعه خصلتهای جوانمردی در میان ورزشکاران
9- ایجاد زمینه لازم جهت ارتقا رفاه تامین اجتماعی قهرمانان و ورزشکاران

فصل دوم- وظایف و ارکان فدراسیون
ماده 3: وظایف فدراسیون به شرح زیر تعیین می شود:
1- برگزاری مسابقات ورزشی در سطح کشور در رده های سنی مختلف
2- برگزاری دوره های آموزشی توجیهی و ارتقای مربیگری و داوری اعم از داخلی یا بین المللی با همکاری مراجع ذی صلاح قانونی در داخل و خارج کشور
3- گزینش ورزشکاران نخبه و طراز اول کشور در رده های سنی مختلف به منظور تشکیل تیمهای نوجوانان،جوانان،امید،ملی و کشف و جذب استعدادها و تقویت آنها از طریق تشکیل اردو و برنامه های منظم ورزشی و فرهنگی
4- حضور مداوم و فعال در مجامع بین المللی و کنگره های علمی، تحقیقاتی و آموزشی که از سوی فدراسیونهای جهانی و کنفدراسیونهای جهانی و کنفدراسیونهای آسیایی، کمیته های المپیک قاره ای و جهانی و سازمانهای ورزشی بین المللی برگزار می گردد.
5- تهیه گزارشهای لازم از تصمیمات متخذه در مجامع و کنگره های بین‌المللی جهت ارائه به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و سایر مراجع ذی صلاح قانونی
6- برقراری ارتباط اصولی با مجامع بین المللی ورزشی به منظور اخذ امتیازبرگزاری مسابقات و دوره های آموزشی در سطح قاره ای و جهانیی در کشور
7- تعیین مربیان تیمهای امید و ملی در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و پیشکسوتان
8- تهیه و تدوین تقویم ورزشی و برنامه ای اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
9- معرفی و اعزام مربیان و داوران به کلاسهای توجیهی و ارتقایی که از سوی مجامع ورزشی منطقه ای، قاره‌ای و جهانی و المپیک برگزار می گردد.
10- ایجاد واحد اطلاعهات و آمار ورزشی و طبقه بندی و نگهداری اسناد مربوط و تهیه شناسنامه ورزشی جهت مربیان، داوران، قهرمانان و پیشکسوتان و سایر ورزشکاران
11-همکاری با واحدهای اجرایی کارشناسی، تحقیقاتی، علمی و فنی نهادها و ارگان ها، وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، افراد علاقمند و محققان فعال در امر تربیت بدنی و ورزش.
12- تشکیل کمیته های مختلف در فدراسیون و هیاتهای ورزشی
13- تهیه و ارائه گزارش عملکرد سالانه به سازمان تربیت بدنی
14- انتشار کتب ،جزوات ،نشریات آموزشی و نشر اخبار و ترجمه قوانین بین المللی
15- فراهم نمودن زمینه های تشویق،تجلیل و قدردانی و حمایتهای مادی و معنوی از ورزشکاران، قهرمانان، پیشکسوتان، داوران، مربیان و سایر دست اندرکاران از طریق اعطای تسهیلات و کمکهای بلاعوض
16- تلاش و کوشش در جهت جذب و بهره برداری از خدمات و استعدادهای بالقوه مادی و معنوی و جذب کمک و حمایت های مالی اقشار مختلف مردم به منظور توسعه و تعمیم رشته ورزشی مربوط
17- تهیه و تدوین آیین نامه داخلی فدراسیون
18- ارتباط مستمر در رشته های المپیکی با کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و شرکت در جلسات و برنامه های کمیته مذکور
19- انجام تحقیقات علمی ورزشی و برگزاری نمایشگاههای سالانه به منظور ارتقای کمی و کیفی رشته ورزشی مربوط در داخل و خارج از کشور
20- فراهم نمودن زمینه مناسب جهت تامین اجتماعی دست اندرکاران رشته مربوطه در سراسر کشور
21- انجام فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی تبلیغاتی و تولیدی به منظور تقویت بنیه مالی فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
22- سیاست گزاری، نظارت و ارزیابی بر عملکرد هیات های ورزشی
ماده 4:ارکان فدراسیون
1- مجمع عمومی
2- هیات رییسه
3- رییس
4- بازرس قانونی
ماده 5
اعضای مجمع عمومی فدراسیون که از این پس مجمع نامیده می شود عبارتند از:
1- رییس سازمان تربیت بدنی یا یکی از معاونان وی بعنوان رییس مجمع
2- سه نفر از بهترین ورزشکاران قهرمان سال که در مسابقات المپیک، بازیهای آسیایی، قهرمانی آسیا، منطقه ای و یا ملی بالاترین مقام را در آن رشته کسب کرده باشند. در صورتی که در آن رشته خواهران فعالیت داشته باشند یک نفر از سه نفر از میان خواهران با همان شرایط باشد.
3- یک نفر داور از میان داورانی که دارای بالاترین درجه داوری باشد
4-یک نفر مربی از میان مربیانی که دارای بالاترین درجه مربیگری باشد.
5- دو نفر نماینده از باشگاههای برتر در رشته مربوط
6- روسای هیات های ورزشی استانها و رییس انجمن بانوان در رشته مربوطه
7- روسای انجمن ها و هیاتهای ورزشی کارگران، نیروهای مسلح، دانش آموزان و دانش جویان که توسط وزارتخانه یا سازمان ذیربط معرفی می‌شوند.
8- رییس کمیته ملی المپیک یا نایب رییس یا دبیر کل کمیته ملی المپیک به نمایندگی از طرف وی
9- رییس فدراسیون
تبصره 1: چگونگی انتخاب اعضای ردیفهای 2 تا 5 این ماده طبق دستورالعملی می باشد که از سوی سازمان تربیت بدنی تهیه و ابلاغ می شود.
تبصره 2: روسای هیاتهای ورزشی استانها و انجمنهای عضو شخصاً ملزم به شرکت در جلسات مجمع می باشند و حق رای دارد.
تبصره3: محل دبیرخانه مجمع در فدراسیون می باشد و دبیر فدراسیون به همراه کارشناس امور مجامع بدون حق رای در جلسه شرکت می نمایند.
تبصره4: مجمع حداقل سالی یکبار با درخواست رییس فدراسیون و دعوت دبیر مجمع بطور عادی تشکیل می گردد و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات مجمع با نصف به علاوه یک رای آرای حاضر در مجمع معتبر می باشد.
ماده6
جلسات مجمع بطور فوق العاده با درخواست رییس مجمع یا رییس فدراسیون و یا نصف اعضای مجمع پس از موافقت رییس مجمع تشکیل خواهد شد.
ماده7
وظایف مجمع به شرح زیر است:
1- بررسی و تصویب گزارش سالانه فدراسیون
2- تصویب بودجه سالانه فدراسیون
3- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به سازمان تربیت بدنی
4- انتخاب رییس فدراسیون از بین اعضای مجمع و یا خارج از آن و پیشنهاد جهت صدور حکم به رییس سازمان تربیت بدنی
5- تصویب برنامه های کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت و تقویم ورزشی و خط مشی فدراسیون
6- تصویب آیین نامه داخلی مجمع
7- تصویب آیین نامه های اجرایی، اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تایید سازمان تربیت بدنی
8- انتخاب بازرس قانونی
9- انتخاب سایر اعضای هیات رییسه با پیشنهاد رییس فدراسیون به استثنای اعضای موضوع بند 6ماده 8 این اساسنامه
10- بررسی گزارش بازرس قانونی
تبصره: شرایط احراز و چگونگی انتخاب رییس فدراسیون به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه توسط معاون ورزشی و امور فدراسیونهای سازمان تربیت بدنی تهیه و به تصویب ریاست سازمان تربیت بدنی برسد.
ماده8
هیات رییسه فدراسیون مرکب از اعضای زیر می باشد:
1- رییس
2- نایب رییس
3- دبیر
4- خزانه دار
5- یک نفر کارشناس یا خبره در رشته ورزشی مربوط
6- چهار نفر به پیشنهاد رییس فدراسیون و تصویب رییس سازمان تربیت بدنی
تبصره:‌ احکام اعضای هیات رییسه توسط رییس سازمان تربیت بدنی صادر خواهد گردید.
ماده9
وظایف هیات رییسه به شرح زیر تعیین می شود:
1- تهیه و تدوین عملکرد سالانه فدراسیون و تقدیم آن به مجمع
2- ارائه پیشنهادات مربوط به آیین نامه دستورالعملها و سایر قوانین و مقررات ورزشی به مجمع
3- تهیه و تقدیم بودجه ،اعتبارات،برنامه ها و تقویمهای کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت فدراسیون به مجمع
4- اجرای مصوبات مجمع
5- تایید روسا و اعضاتی کمیته های مختلف فدراسیون
6- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع
7- پیشنهاد عضویت فدراسیون در مجامع بین المللی ورزشی به مجمع
ماده 10
رییس فدراسیون به مدت 4 سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره1: قبول استعفا و برکناری رییس فدراسیون به تشخیص رییس سازمان تربیت بدنی و یا پیشنهاد مجمع و موافقت ایشان انجام می پذیرد.
تبصره2: رییس سازمان بلافاصله پس از عزل و یا قبول استعفای رییس فدراسیون فردی را بعنوان سرپرست منصوب خواهد نمود. مجمع عمومی مکلف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه در مورد انتخاب رییس جدید فدراسیون با رعایت مقررات اقدام نماید.
تبصره3: قبول استعفا و برکناری اعضای هیان رییسه به جز اعضای مندرج در بند 6 ماده 8 این اساسنامه با پیشنهاد رییس فدراسیون و تایید رییس مجمع انجام می پذیرد.
ماده 11
وظایف رییس فدراسیون به شرح زیر تعیین می شود
1- پیشنهاد و معرفی نایب رییس، دبیر، خزانه دار و کارشناس خبره ورزشی فدراسیون به مجمع
2- انجام اقدامات لازم در جهت تهیه بودجه فدراسیون
3- شرکت در اجلاسهای بین المللی خارج از کشور
4- امضای احکام قهرمانان و گواهی نامه های آموزش سرپرستان، مربیان، داوران و ورزشکارانی که در مسابقات ورزشی و کلاسهای آموزشی فدراسیون شرکت نموده اند.
5- امضای اسناد اداری مالی اوراق بهادار قراردادها ونامه های اداری براساس اختیارات حاصله از آیین نامه ها و دستورالعملهای مصوب
6- صدور احکام روسا واعضای کمیته های مختلف فدراسیون پس از تصویب هیات رییسه فدراسیون
7- نمایندگی فدراسیون در سازمانها، مراجع و محاکم با حق توکیل به غیر
8- رییس فدراسیون می تواند تمام یا قسمتی از مسئولیت خود را به نایب رییس فدراسیون تفویض نماید. اصل تفویض اختیار نافی مسئولیت نمی باشد.
ماده 12
در صورت غیبت رییس فدراسیون نایب رییس عهده دار امور جاری فدراسیون خواهد بود.همچنین نایب رییس مجری دستوراتی است که از سوی رییس فدراسیون ابلاغ می گردد.
تبصره: در صورت غیبت رییس فدراسیون به مدت بیش از سه ماه طبق تبصره2ماده10 این اساسنامه اقدام خواهد شد.
ماده 13
دبیر فدراسیون وظیفه کلیه امور اجرایی فدراسیون را با هماهنگی رییس فدراسیون دارا می باشد.
1- اجرای تصمیمات رییس فدراسیون
2- تهیه صورت جلسه هیات رییسه و مجمع و دستور جلسات آنها
3- شرکت در جلسات کمیته ها برای هماهنگی امور مربوط و راهنمایی های لازم
4- شرکت در جلسات فنی که از سوی فدراسیون جهانی یا کنفدراسیونها تعیین میشود با تصویب هیات رییسه
5- تهیه و تقدیم عملکرد سالانه و برنامه های فدراسیون به هیات رییسه
6- تهیه و تقدیم بودجه،اعتبارات،برنامه ها و تقویمهاتی سالانه،کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فدراسیون به هیات رییسه.
7- تهیه و تقدیم پیشنهادات مربوط به اصلاح اساسنامه، آیین نامه و دستورالعملها و قوانین و مقررات ورزشی ذیربط فدراسیون به هیات رییسه
8- ابلاغ تصمیمات و مصوبات هیات رییسه
9- معرفی روسا و اعضای کمیته های مختلف فدراسیون پس از تصویب هیات رییسه
ماده14
در هر فدراسیون یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بعنوان بازرس علی البدل به پیشنهاد معاون ورزشی و امور فدراسیونها و تصویب مجمع عهده دار وظایف زیر می باشد.
1- اظهارنظر در باره صحت اطلاعاتی که مدیران فدراسیون در اختیار مجمع گذاشته اند و. در صورتی که مدیران یاد شده اطلاعاتی برخلاف حقیقت گزارش کرده اند بازرس مکلف است مجمع را آگاه کند.
2- بازرس می تواتند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به فدراسیون را مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.لیکن اقدامات بازرس نباید باعث توقف در روند اجرای امور فدراسیون باشد.
3- بازرس باید هرگونه تخلف یا تقصیری که از ناحیه رییس یا هیات رییسه در امور فدراسیون مشاهده می کند در اولین جلسه مجمع مطرح کند و در صورتیکه ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید به مرجع قضایی صلاحیت دار اعلام نموده و جریان را به اولین جلسه مجمع گزارش دهد.
ماده 15
به منظور انجام وظایف قدراسیون ها در استانها ،شهرستانها و بخشها هیات هایی به نام هیات ورزشی استان ، شهرستان وبخش تشکیل می گردد.
طرز تشکیل وشرح وظایف هیاتهای ورزشی به موجب آیین نامه ای که توسط سازمان تربیت بدنی ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ می شود ، انجام می گردد .
تبصره 1: هیات ورزشی موضوع این ماده از نظر مسائل اداری، معاملاتی، فرهنگی، ورزشی وغیره تابع مقررات مورد عمل در فدراسیون هستند.
تبصره2: رییس فدراسیون بعنوان رییس مجمع عمومی هیات استان و مدیر کل تربیت بدنی بعنوان نایب رییس مجمع جلسات مجمع استان را اداره می نمایند و در غیاب رییس فدراسیون کلیه وظایف بعهده مدیر کل می باشد.
ماده 16
در هر فدراسیون بمنظور استفاده از تجارب،تخصص و استعدادهای قهرمانان، مربیان، داوران و سایر دست اندرکاران با هدف اجرای دقیق قوانین و مقررات بین المللی و بررسی راه کارهای توسعه و گسترش رشته ورزشی مربوط کمیته هایی از قبیل کمیته فرهنگی، کمیته اجرایی، کمیته های اداری و مالی، کمیته تحقیقات و آموزش، کمیته برنامه ریزی، کمیته داوران و مربیان، کمیته رفاه و تعاون، کمیته فعالیت و سرمایه گذاری در امور بازرگانی و کمیته روابط بین المللی و غیره تشکیل می‌گردد. طرز تشکیل، وظایف، فعالیت، مسائل اداری معاملاتی، فرهنگی، ورزشی و سایر موارد ذیربط با کمیته ها به موجب آیین نامه‌ای می باشد که توسط رییس فدراسیون تهیه و پس از تایید هیات رییسه به تصویب مجمع فدراسیون می رسد.

فصل سوم: سایر مقررات
ماده17
بودجه فدراسیون از منابع زیر تامین می شود:
1- کمکهای مالی سازمان تربیت بدنی
2- کمکهای مالی مجامعی مانند کمیته ملی المپیک، کنفدراسیون آسیایی، فدراسیون جهانی
3- عواید حاصل از فروش بلیط مسابقات و برنامه های ورزشی و آموزشی
4- کمکهای مالی اشخاص حقیقی شامل دستگاههای دولتی و وابسته به دولت، موسسات عمومی غیر دولتی، مراکز نظامی و انتظامی، شهرداری ها، اصناف و بازاریان و سایر اقشار مردم.
5- عواید حاصل از فروش کتب، جزوات، عکسها، اسلایدها، فیلمها، مقالات و نشریات ورزشی
6- عواید حاصل از ساخت، تولید، توزیع و فروش لوازم و وسائل ورزشی
7- عواید حاصل از اجاره اماکن ورزشی متعلق به فدراسیون
8- عواید حاصل از دریافت حق عضویت سالانه باشگاهها و تیمهای ورزشی
9- عواید حاصل از دریافت حق اعتراض باشگاهها و تیمهای ورزشی
10- اخذ وام از موسسات اعتباری و سیستم بانکی کشور
11- عواید حاصل از انجام فعالیتهای بازرگانی،تجارتی و خدماتی
12- عواید حاصل از حقوق ورزشی مانند حق پخش تلویزیونی و تبلیغات بازرگانی
ماده 18
فدراسیون مکلف است اعتبارات مورد نیاز سال آتی خود را حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال با توجه به سیاستهای بودجه مصوب رییس سازمان تربیت بدنی تهیه و به معاونت ورزشی و امور فدراسیونها ارائه نماید تا در قالب بودجه سالانه منظور گردد.
ماده 19
فدراسیون مکلف است کلیه اعتبارات خود را به موجب آیین نامه مالی معاملاتی خود که توسط سازمان تربیت بدنی تهیه و ابلاغ می گردد هزینه نماید.
ماده 20
فدراسیون مکلف است کلیه قوانین ،آیین نامه ها و مقررات مربوط به نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی را مراعات و اجرا نماید .
ماده 21
کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار باید توسط رئیس فدراسیون یا نایب رئیس و خزانه دار امضا و ممهور به مهر فدراسیون باشد .
ماده22
فدراسیون موظف است وضعیت فعلی خود را ظرف 6ماه با این اساسنامه تطبیق دهد.این اساسنامه جایگزین اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 22257/ت19083 به مورخ 18/5/1378 می گردد.