افتخارآفرینان المپیک

وزنه برداران مدال آور در بازی های المپیک

1- جعفر سلماسی: مدال برنز المپیک 1948 لندن
2- محمود نامجو: مدال نقره المپیک 1952 فنلاند و مدال برنز المپیک 1956 ملبورن
3- علی میرزایی: مدال برنز المپیک 1952 فنلاند
4- اسماعیل علم خواه: مدال برنز المپیک 1960 رم
5- محمد نصیری: مدال طلای المپیک 1968 مکزیکو سیتی، مدال نقره المپیک 1972 مونیخ و مدال برنز المپیک 1976 مونترال
6- پرویز جلایر: مدال نقره المپیک 1968 مکزیکو سیتی
7- حسین توکلی: مدال طلای المپیک 2000 سیدنی
8- حسین رضازاده: مدال طلای المپیک 2000 سیدنی و مدال طلای المپیک 2004 آتن
9- کیانوش رستمی: مدال طلای المپیک 2016 ریو و مدال نقره المپیک 2012 لندن
10-سعید محمدپور:مدال طلای المپیک 2012 لندن
11- نواب نصیرشلال: مدال طلای المپیک 2012 لندن
12- سجاد انوشیروانی: مدال نقره المپیک 2012 لندن
13- بهداد سلیمی: مدال طلای المپیک 2012 لندن
14- سهراب مرادی: مدال طلای المپیک 2016 ریو