چارت هیئت رئیسه

3830890

سجاد انوشیروانی

سرپرست فدراسیون 

c6b84759-d1d5-4fa8-b841-d8af266297e1q

بهداد سلیمی

نایب رییس 

20220704_115040

حسین مقامی

دبیر

03ffb25f-60cd-45dc-85b5-096f992d8c17 (1)1

کوروش باقری

مدیر تیم های ملی

نواب نصیرشلال

نواب نصیر شلال

عضو خبره ورزشی هیئت رییسه