الهه رزاقی نماینده ملی پوش زنان کشورمان در گروه C دسته 71 کیلوگرم، در اولین تجربه جهانی خود با مهار وزنه 87 کیلوگرم در حرکت یکضرب، در رده دهم جدول این گروه قرار گرفت.

رزاقی در حرکت اول وزنه 87 یلو و در حرکت سوم نیز وزنه 91 کیلوگرم را از دست داد. وی در ادامه مسابقات در حرکت دوضرب دو بار برای وزنه 111 کیلوگرم و در حرکت سوم برای وزنه 113 کیلو سه چراغ قرمز گرفت.

هشتاد و هفتمین دوره رقابت‌های وزنه برداری مردان و سی امین دوره رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی زنان جهان 2022 در بوگوتای کلمبیا در حال برگزاری است.
این دوره از رقابت‌ها قرار بود مارس 2022 در چونگ کینگ چین برگزار شود، اما به علت شیوع دوباره بیماری کرونا در چین، میزبانی به کلمبیا سپرده شد.