انوشیروانی: این ادغام یک برد دوسویه است

سرپرست فدراسیون وزنه برداری درخصوص الحاق انجمن کراس فیت ایران به این فدراسیون اظهارداشت: این ادغام یک برد دوسویه است و شکی ندارم که هم وزنه برداری از ظرفیت های کراس فیت بهره مند خواهد شد و هم برای کراس فیترها در کنار قهرمانان  و چهره های بنام وزنه برداری اتفاقات بهتری رقم خواهد خورد.

«سجاد انوشیروانی» ضمن تشکر از وزارت ورزش و جوانان که با انتقال انجمن کراس فیت به فدراسیون وزنه برداری موافقت کرده است، افزود: تمام تلاش ما این است که به لحاظ کمی و کیفی به توسعه وزنه برداری کمک کنیم. این حرکت باعث می شود جامعه آماری وزنه برداری و کراس فیت افزایش پیدا کند و همین موضوع باعث می شود سیستم آموزشی در هر دو رشته متحول شود.

به گفته انوشیروانی «فعالیت کراس فیت به عنوان زیرمجموعه فدراسیون وزنه برداری گام بزرگی برای احیای هیات های استانی است تا هم وزنه برداری از زیرساخت ها و تجهیزات بیشتری برخوردار شود و هم از نظر درآمدزایی اتفاقات مثبتی رخ دهد.»

سرپرست فدراسیون در هفته آینده با رییس انجمن کراس فیت دیدار کرده و دستورالعمل های مربوط به نحوه ادغام و فعالیت را تدوین و اجرایی خواهند کرد.