🔴 گروه A دسته 96 کیلوگرم مردان، مسابقات قهرمانی آسیا؛ بحرین

رقابتهای دسته 96 کیلوگرم مردان در چارچوب مسابقات قهرمانی آسیا با کسب رتبه پنجمی برای رضا بیرانوند و رتبه هشتمی علیرضا معینی پایان یافت.

در پایان رقابت های این دسته که شنبه 23 مهر در تالار مسابقات هتل کراون پلازا برگزار شد، بیرالوند وزنه 163 کیلوگرم را در حرکت یکضرب و وزنه 202 در حرکت دوضرب را با موفقیت بالای سر برده و مجموع 365 کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد تا رده پنجم در جدول مجموع را از آن خود کند.

وی در یکضرب و دوضرب نیز پنجم شد.

در همین دسته وزنی، علیرضا معینی با مهار وزنه 162 کیلوگرم در پایان حرکات یکضرب، در مکان چهارم قرار گرفت، با مهار وزنه 186 کیلوگرم در حرکات دوضرب،  دوازدهم شد اما در مجموع با ثبت 348 کیلوگرم، نفر هشتم دسته 96 کیلوگرم شد.