مصاحبه با «محمد حسین برخواه» سرمربی تیم ملی وزنه برداری، اعزامی به بازی های المپیک 2020

تاریخ مصاحبه: دوشنبه چهارم مردادماه