دوشنبه, 10 اردیبهشت,1397

6 وزنه بردار کشورمان روی تخته می روند

در آخرین روز از رقابتهای قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا

6 وزنه بردار کشورمان روی تخته می روند

ملی پوشان کشورمان امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت ماه) در اوزان 94+ ، 105 و 105+ کیلوگرم روی تخته مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا می روند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت ماه) در آخرین روز مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا، ملی پوشان کشورمان از جمله: علیرضا یوسفی و رضا اسدی ( در رقابت دسته 94+ کیلوگرم رده سنی نوجوانان)، امیر عزیزی و علیرضا زارع پور (در دسته 105 کیلوگرم رده سنی جوانان)، محمد حسین رئیسی و آرمان محمدزاده (در دسته 105+ کیلوگرم رده سنی جوانان) روی تخته می روند.

در رقابت دسته 94+ کیلوگرم رده سنی نوجوانان علیرضا یوسفی و رضا اسدی وزنه برداران ایران از ساعت 11:30 دقیقه به وقت تهران روی تخته می روند. یوسفی به همراه “سایداخروروف” از ازبکستان با رکورد ورودی 325 کیلوگرم در صدر این وزن قرار دارند. اسدی و ” جانگ” از کره جنوبی با رکورد ورودی 310 کیلوگرم در رده های بعدی جای گرفته اند.

از ساعت 14:30 دقیقه به وقت تهران نیز به صورت همزمان رقابتهای اوزان 105 و 105+ کیلوگرم رده سنی جوانان با حضور 4 نماینده از کشورمان انجام می شود.

در رقابت دسته 105 کیلوگرم، 9 شرکت کننده حضور دارند. امیر عزیزی با رکورد ورودی 350 کیلوگرم و علیرضا زارع پور با رکورد ورودی 335 کیلوگرم به مصاف حریفان شان از کشورهای ازبکستان، ویتنام و کره جنوبی می روند. در صدر این وزن “هوانگ” از کره جنوبی با رکورد ورودی 358 کیلوگرم قرار دارد.

در دسته 105+ کیلوگرم که 6 وزنه بردار با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت، آرمان محمدزاده ملی پوش فوق سنگین کشورمان با رکورد ورودی 350 کیلوگرم در صدر قرار دارد. “حکیم” از سوریه با رکورد ورودی 340 کیلوگرم، محمدحسین رئیسی دیگر نماینده کشورمان در این وزن و “کمالوف” از ازبکستان با رکورد ورودی 330 کیلوگرم در رده های بعدی جای گرفته اند.