شنبه, 08 اردیبهشت,1397

5 مدال رنگارنگ در دسته 85 کیلوگرم برای ایران به دست آمد

خاکی نقره ای شد، طاهری برنزی

5 مدال رنگارنگ در دسته 85 کیلوگرم برای ایران به دست آمد
عارف خاکی و افشین طاهری در رقابتهای جوانان آسیا، به ترتیب به مدال های نقره و برنز دست یافتند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری،
در ادامه رقابتهای قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در اورگنج ازبکستان و در ششمین روز از این مسابقات، پیکارهای دسته 85 کیلوگرم گروه A با حضور عارف خاکی و افشین طاهری ملی پوشان کشورمان ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران برگزار شد.

افشین طاهری در حرکت یکضرب وزنه های 147 و 154 کیلوگرم را به ثبت رساند ولی در بار سوم موفق به مهار وزنه 158 کیلویی نشد تا به مدال نقره دست یابد. وی در حرکت دوضرب ابتدا وزنه 177 کیلوگرمی را نتوانست مهار کند ولی برای مرتبه دوم با موفقیت این وزنه را بالای سر برد. در مرتبه سوم نیز وزنه 186 کیلویی را مهار نکرد تا در حرکت دوضرب پس از “العجمی” از عمان که وزنه 182 کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد، به مقام چهارم دست یابد و در نهایت با حدنصاب مجموع 331 کیلوگرم به مدال برنز رسید.

در حرکت یکضرب عارف خاکی فقط وزنه 147 کیلویی را مهار کرد و وزنه های 154 و 155 کیلوگرم را نتوانست با موفقیت بالای سر ببرد تا در یکضرب به مدال برنز برسد. وی در حرکت دوضرب وزنه 185 کیلویی را با قدرت به نام خود ثبت کرد، در دومین مرتبه 188 کیلوگرم را بالای سر برد و برای سومین بار به روی تخته حاضر نشد تا با ثبت مجموع 335 کیلوگرم؛ یک مدال برنز در حرکت یکضرب، یک نشان طلا در حرکت دوضرب و یک گردن آویز نقره در مجموع را دشت کند.

عملکرد چهار وزنه بردار برتر دسته 85 کیلوگرم رده سنی جوانان به شرح زیر است:
1- امین اف(ازبکستان): در حرکت یکضرب160 کیوگرم، در حرکت دوضرب 185 گیلوگرم و با حدنصاب مجموع 345 کیلوگرم ( دو طلا یکضرب و مجموع و یک نقره دوضرب)

2- عارف خاکی(ایران): در حرکت یکضرب147 کیوگرم، در حرکت دوضرب 185 گیلوگرم و با حدنصاب مجموع 335 کیلوگرم (یک طلا در دوضرب، یک نقره در مجموع و یک برنز در یکضرب)
3- افشین طاهری (ایران): در حرکت یکضرب154 کیوگرم، در حرکت دوضرب 177 گیلوگرم و با حدنصاب مجموع 331 کیلوگرم(یک نقره در یکضرب، یک برنز در مجموع)