دوشنبه, 27 اردیبهشت,1395

27 اردیبهشت

روز ارتباطات و روابط عمومی

27 اردیبهشت

روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ روز ارتباطات و روابط عمومی را گرامی داشته و این روز را به تمامی فعالان اين عرصه تبريک عرض می کند.

اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطلاع‌رسانی در همه عرصه‌ها پیشتاز است، دوچندان شده است به گونه ای که موفقیت سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها و دوامشان در عرصه‌ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط عمومی‌های آن‌ها وابسته است.

نقش روابط عمومی به عنوان ابزار مدیریتی برای فعالیتهای حرفه ای، علمی و الکترونیکی،‌ از مشخصه های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات است. بنابراین،‌ از نقاط برجسته و ممتاز در مدیریت استراتژیک، تأکید بر محیط برون سازمانی و حتی جهانی است و در واقع،‌ منظور از وظایف استراتژیک روابط عمومی، دخالت در روند تصمیم گیری سازمان است.

همچنين، نقش عمده روابط عمومى، كاهش و نزديك كردن اذهان عمومى به واقعيت در سازمان هاست. شناخت آگاهانه اقدامات روابط عمومى را افزايش داده و منجر به تحرک و كارايى آنها است. چنانچه به مهمترين عامل اجتماعى مؤثر، در روابط اجتماعى تبديل شده و انتظار و نقش هاى برشمرده در وظايف آنها، آن مهم را پشتيبانى خواهد كرد. درنتيجه آمار سازنده و مرتبط با شرايط به وجود می آید.

هراندازه ارتباط در روابط عمومى به صورت مؤثر گسترش يافته باشد، همان اندازه سازمان در دستيابى به اهداف خود موفق تر مى شود. با توجه به وظايف كلى روابط عمومى در حقيقت مى تواند، در حكم واسطه ميان دولت و مردم نقش قابل قبولى ايفا كند. آنها مى توانند، با تنظيم برنامه دقيق به سؤال ها و شك ها و ترديد ها پاسخ بدهند.

در پایان؛ برای تمامی فعالان عرصه ارتباطات و روابط عمومی آرزوی سلامتی و موفقيت روز افزون را داریم.