دوشنبه, 03 آبان,1395

20 کیلو زیر رکوردم زدم

مهدی پاپی: خیلی بیشتر از اینها در اردو رکورد زده بودم

20 کیلو زیر رکوردم زدم
وزنه بردار دسته 85 کیلو گرم تیم ملی وزنه برداری گفت: در اردوهای تیم ملی وزنه های سنگین تر از این را هم زده بودم اما نمی دانم چرا امروز نتوانستم.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ مهدی پاپی وزنه بردار دسته 85 کیلو گرم تیم ملی نوجوانان ایران بعد از اینکه در رقابتهای وزنه برداری نوجوانان جهان نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد، گفت:« در اردوهای تیم ملی رکوردهای بسیار بهتری را هم ثبت کرده بودم. خیلی زحمت کشیدم اما نمی دانم چرا نتوانستم عملکرد ایده الی از خود به جای بگذارم.

پاپی ادامه داد: رکوردهایم 20 کیلو گرم بیشتر از این چیزی بود که در این مسابقات انداختم. باید به راحتی این وزنه ها را  ثبت می کردم اما بدنم یاری نکرد. کمی استرس مسابقات مرا گرفت.

وزنه بردار تیم ملی نوجوانان افزود: شرمنده کادر فنی شدم. واقعا حق آنها نبود اینگونه تحت فشار قرار بگیرند. امیدوارم فردا وزنه برداران دیگر بتوانند عملکرد بهتری را داشته باشند.