چهارشنبه, 11 فروردین,1395

15 فروردین؛ ششمین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری

برنامه عملیاتی تیم های پایه بررسی می شود

15 فروردین؛ ششمین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری

ششمین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری در روز یکشنبه (15 فروردین ماه) برگزارمی شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ ششمین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری یکشنبه (15 فروردین) سال 95 در سالن جلسات این مجموعه برگزار می شود.در این نشست اعضاء شورا عالی فنی برنامه های عملیاتی محمدحسین برخواه، فراز رامهرمزی و وحید ربیعی کادر فنی تیم های ملی نوجوانان و جوانان را مورد بررسی کامل قرار می دهند.