🔺مسابقات دسته مثبت 102 کیلوگرم مردان قهرمانی نوجوانان جهان با موفقیت نماینده کشورمان همراه شد.

🔺 امیررضا محمدی نیا در حرکت یکضرب موفق شد 136، 141 و 144 کیلوگرم را با موفقیت بالای سر ببرد. با این رکورد، وی برنز این حرکت را کسب کرد.

🔺 ملی پوش سنگین وزن کشورمان در دوضرب 166 کیلو را ثبت کرد. تلاش وی برای 170 و 173 به جایی نرسید تا در این حرکت روی سکو نرود.

🔺 محمدی نیا در مجموع با ثبت 310 کیلو، به برنز جهان رسید. نمایندگان روسیه اول و دوم شدند.

با کسب مدال برنز و نقره محمدی نیا، کاروان مردان نوجوان ایران با کسب مجموع 349 امتیاز بعد از روسیه، آمریکا، عربستان و ترکیه، در رده پنجم تیمی جهان ایستاد.

مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان از 12 تا 20 مهرماه در جده عربستان با حضور وزنه بردارانی از 50 کشور برگزار شد.