مسابقات دسته 76 کیلوگرم بانوان قهرمانی نوجوانان جهان برگزار شد و شاهد حضور نماینده کشورمان بودیم.

کیژان مقصودی در حرکت اول و دوم موفق شد 65 و 70 کیلو را بالای سر ببرد. تلاش وی در حرکت سوم برای 75 کیلو ناکام ماند. وی در حرکت دوضرب توانست 85، 93 و 97 کیلوگرم را با موفقیت به ثبت برساند. در پایان، نمایندگان روسیه، آمریکا و مکزیک به عناوین اول تا سوم رسیدند.
🆔