دو وزنه بردار المپیکی کشورمان آخرین مرحله اردوی آماده سازی برای حضور در بازی های 2020 توکیو را از روز جمعه 18 تیرماه در کنار سایر نفرات حاضر در اردوی بزرگسالان آغاز کرده اند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، این مرحله از اردو تا روز هفتم مردادماه در محل کمپ تمرین تیم های ملی وزنه برداری در ورزشگاه آزادی زیر نظر «محمد حسین برخواه» سرمربی و «علی جباری» مربی تیم ملی کشورمان ادامه خواهد یافت.

تصویر یک: علی هاشمی

تصویر دو: اردوی تیم ملی

تصویر سه: دو المپین در یک قاب

تصویر چهار: محمدحسین برخواه (سرمربی)، علی جباری (مربی)

تصویر پنجم: شروع 🙂

تصویر ششم: علی هاشمی

تصویر هفتم: علی داودی

تصویر هشتم: هاشمی، داودی، برخواه