پس از ارزیابی، رکوردگیری و ترخیص گروه نخست وزنه برداران جوان کشورمان در اردوی همدان که صبح امروز انجام شد، دومین گروه برای شروع تمرینات زیر نظر کادرفنی تیم های جوانان و نوجوانان به اردو دعوت شدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری کشور، جوانان دعوت شده به اردوی همدان عبارتند از بنیامین بالاخلی از گرگان، مصطفی برومند، کوروش زارع و علی ایزدپناه از فارس، علیرضا منصوری از خوزستان، حسین رجایی و پوریا احمدی منفرد از همدان.
سه نوجوان وزنه بردار نیز هر هفته به صورت دوره ای به اردو ملحق می شوند که در هفته جاری این افراد عبارتند از محمدجواد سهرابی از اصفهان، سیدمهدی امیرسیدیان از خراسان رضوی و شایان احمدنژاد از آذربایجان غربی.
«سعید علی حسینی» به عنوان سرمربی هدایت تیم جوانان و نوجوانان را برعهده دارد و «محسن داودی» و «جواد نادری» به عنوان مربی همچنین «علی جباری» در سمت مدیر فنی در کنار تیم هستند.
این اردو از تاریخ 14 تا 21 شهریورماه در همدان دایر است.

#وزنهبرداری #وزنه #وزنهبرداریبانوان #وزنهبرداریمردان #وزنهبرداریجوانان #وزنهبردارینوجوانان #وزنهبرداریبزرگسالان #وزنهبرداریالمپیک #وزنهبرداریآسیا #وزنهبرداریجهانی #المپیک #المپیکتوکیو توکیو2020 #اردو #کمپتمرین #لیگوزنه_برداری
#weightlifting #iwf #iriwf #iranweightlifting #iranwf