دوشنبه, 26 فروردین,1398

کوروش باقری شرایط احراز مدیریت را از کمیسیون تجدید نظر وزارت ورزش گرفت

برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری

کوروش باقری شرایط احراز مدیریت را از کمیسیون تجدید نظر وزارت ورزش گرفت

کوروش باقری شرایط احراز مدیریتی خود را از کمیسیون تجدید نظر وزارت ورزش و جوانان گرفت تا وارد لیست اسامی کاندیداهای ریاست فدراسیون وزنه برداری شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ محسن بیرانوند دبیر مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون وزنه برداری با بیان این مطلب اضافه کرد: پیش از این 8 کاندیدای ریاست فدراسیون وزنه برداری توانسته بودند شرایط احراز مدیریت خود را از کمیسیون تطبیق وزارت ورزش و جوانان دریافت کنند. پس از بررسی مجدد کوروش باقری نیز با احراز شرایط مدیریتی اش به لیست اسامی کاندیداهای ریاست فدراسیون وزنه برداری اضافه شد.