چهارشنبه, 28 مهر,1395

کنگره فدراسیون جهانی وزنه برداری برگزار شد

تقدیر از ایران، بابت درخشش در ریو

کنگره فدراسیون جهانی وزنه برداری برگزار شد

کنگره فدراسیون جهانی در حاشیه برگزاری مسابقات جهانی نوجوانان در پنانگ مالزی برگزار شد و در بخشی از این کنگره، فدراسیون جهانی از وزنه برداری ایران، بابت درخشش در المپیک 2016 ریو تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ کنگره فدراسیون جهانی وزنه برداری در سال 2016 در حاشیه برگزاری مسابقات نوجوان جهان در پنانگ مالزی برگزار شد و در  بخشی از این کنگره، فدراسیون جهانی بابت درخشش وزنه برداری ایران در بازی های المپیک ریو از فدراسیون وزنه برداری کشورمان تقدیر کرد. در کنگره  نیز اساسنامه فدراسیون جهانی مورد بررسی قرار گرفت. فرانس کارا که سالها دبیر کل کمیته بین کمیته بین المللی المپیک بوده تغییرات جدی و مهم اساسنامه را برای اعضای فدراسیون جهانی شرح داد.

از مهمترین تغییرات این اساسنامه اضافه شدن قانون محرومیت دو ساله برای فدراسیون هایی است که ورزشکاران آنها در بازیهای المپیک به تصمیم داوران اعتراض کنند. این بند از اساسنامه از جمله قوانینی بود که به اساسنامه فدراسیون جهانی برای اولین بار اضافه شد.

در بند دیگری از این اساسنامه قرار شد که تغییر تابعیت ورزشکاران با سخت گیری بیشتری همراه خواهد بود. با این قانون از این پس وزنه برداران برای اینکه برای کشور دیگری مسابقه بدهند باید حداقل چهار سال سابقه زندگی در آن کشور را داشته باشد و حداقل یک المپیک را هم بعد از تغییر تابعیت از دست داده باشد.

اینها بخشی از تغییرات مهم اساسنامه فدراسیون جهانی بود که به تصویب اعضای فدراسیون ها رسید.