یکشنبه, 24 بهمن,1395

کمیته انضباطی فدراسیون به شکایت ملی پوشان رسیدگی کرد

یاسین پیشرو موظف به پرداخت بدهی و جلب رضایت وزنه برداران شد

کمیته انضباطی فدراسیون به شکایت ملی پوشان رسیدگی کرد
جلسه کمیته انضباطی برای رسیدگی شکایت وزنه برداران ملی پوش علیه باشگاه یاسین پیشرو، صبح امروز با حضور نماینده دفتر بازرسی و همچنین دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی در فدراسیون وزنه برداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ پس از درخواست و شکایت وزنه برداران باشگاه یاسین پیشرو قم(بهداد سلیمی، سهراب مرادی، بهادر مولایی، علی هاشمی، مجید عسگری، جابر بهروزی، عباس زارعی و مرتضی رضائیان) جلسه کمیته انضباطی صبح امروز(یکشنبه 24 بهمن ماه)در فدراسیون وزنه برداری برگزار شد اما به رغم دعوت نماینده باشگاه یاسین پیشرو، وی در جلسه کمیته انضباطی حضور نیافت.
گفتنی است، در نهایت اعضای کمیته انضباطی پس از شنیدن صحبت های وزنه برداران شاکی از باشگاه یاسین پیشرو قم با جمع بندی موارد مختلف و نیز شکایات صورت گرفته از این باشگاه، رای خود را به شرح زیر اعلام نمودند:
1- ملاک رسیدگی به شکایات مربوطه، قراردادهای( رسمی ) بین باشگاه یاسین پیشرو و وزنه برداران می باشد.
2-مقرر شد باشگاه یاسین پیشرو قم در مدت 2 هفته از تاریخ اعلام رأی نسبت به پرداخت الباقی قرارداد وزنه برداران اقدام و با توجه به بند2 مفاد موصوف در قرارداد، رضایت آنها را جلب کند.
لازم به توضیح است؛ این رای مطابق ماده(9) آیین نامه فوق الذکر قابل تجدیدنظر خواهی می باشد و محکوم علیه یا ذینفع می تواند در خواست تجدید نظر خود را حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دبیرخانه فدراسیون تسلیم نماید در غیر این صورت این رأی از تاریخ انقضاء مهلت مذکورقطعی و لازم الاجرا خواهد بود.