شنبه, 26 آبان,1397

کلاس های مقدماتی وزنه برداری بانوان، داوری و مربیگری درجه 3 ملی کشور برگزار می شود

به میزبانی بجنورد در دو بخش آقایان و بانوان

کلاس های مقدماتی وزنه برداری بانوان، داوری و مربیگری درجه 3 ملی کشور برگزار می شود

کلاس های مقدماتی وزنه برداری، داوری و مربیگری درجه 3 ملی کشور در دوبخش آقایان و بانوان طی روزهای 5 تا 13 آذرماه در بجنورد برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ با درخواست هیئت وزنه برداری استان خراسان شمالی، کلاس های مقدماتی وزنه برداری بانوان، مربیگری و داوری درجه 3 ملی کشور در دو بخش بانوان و آقایان، 5 تا 13 آذرماه در شهر بجنورد برگزار می شود.

کلاس مقدماتی وزنه برداری بانوان 5 و 6 آذرماه، کلاس مربیگری درجه 3 بانوان 7 تا 10 آذرماه، کلاس داوری درجه 3 ملی بانوان 11 تا 13 آذرماه برگزار خواهد شد.

جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با “حسین محراب” رئیس هیئت وزنه برداری استان خراسان شمالی، با شماره همراه 09155815443 تماس حاصل فرمایید.