دوشنبه, 23 فروردین,1395

کشف استعدادهای وزنه برداری در استان زنجان

کلاس استعدادیابی در مدارس برگزار شد

کشف استعدادهای وزنه برداری در استان زنجان
نخستین دوره کلاس های استعداد یابی در سال 95 با تلاش هیات وزنه برداری استان زنجان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ با توجه به اینکه فدراسیون وزنه برداری هدف گذاری گسترده ای را درخصوص استعداد یابی دارد.هیات های وزنه برداری سراسر کشور استعدادیابی را در سرلوحه کار خود قرار داده اند. برهمین اساس نخستین دوره کلاس استعداد یابی از اواسط فروردین سال 95 به نام استان زنجان کلید خورد. همچنین هیات وزنه برداری استان زنجان این دوره از کلاس های استعدادیابی را در مدارس ابتدایی و راهنمایی ناحیه یک شهر زنجان آغاز کرده است و تا 20اردیبهشت ماه سال جاری ادامه دارد.
ضمناً محسن ایمانی، محسن سلطانی، شهرام درگزی، وحید دوراندیش و علی نصرتی مربیان وزنه برداری شهرستان زنجان مدرسان این دوره از کلاس های استعدادیابی هستند.