ﺳﻪشنبه, 26 مرداد,1395

چون فرصت تغییر وزنه نداشتیم حرکت دوم دوضربم حذف شد

محمدرضا براری: بدنم سرد شد231 کیلو را لیفت کردم

چون فرصت تغییر وزنه نداشتیم حرکت دوم دوضربم حذف شد
ملی پوش دسته105 کیلوگرم کشورمان گفت: فاصله زمانی برای زدن وزنه در دوضرب زیاد شده بود به این ترتیب بدنم سرد شد و فقط وزنه را لیفت کردم.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛محمدرضا براری بعد از قرار گرفتن در جایگاه ششمی بازی های المپیک 2016 ریو در دسته 105 کیلوگرم تصریح کرد: پس از مهار وزنه 220 کیلوگرمی در مرتبه نخست حرکت دوضرب، درخواست وزنه برای مرتبه دوم را سه بار بخاطر رقابتی که داشتیم تغییر دادیم . به همین دلیل و چون تعداد دفعات تغییرات وزنه (3بار) تکمیل شده بود به این ترتیب وزنه 230 کیلویی در حرکت دوم دوضربم حذف شد و نمی توانستیم قانونا آنرا در همین حرکت (دوم) تغییر دهیم. برهمین اساس برای بدست آوردن مدال برنز باید وزنه 231 کیلوگرمی را مهار می کردم. من هم به اجبار در حرکت سوم دوضرب این وزنه را انتخاب کردم ، اما چون فاصله حرکت دوضربم زیاد شده بود، بدنم سرد شد و فقط توانستم وزنه را لیفت کنم.

وی در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی برای حرکت دوم دوضرب افتاد تا به روی صحنه نیاید، گفت: کادرفنی برای حرکت یکضرب و دوضرب شش بار می تواند وزنه را جابه جا کند. در دوضرب کادر فنی تیم ملی سه بار وزنه را تغییر داده بود و از طرفی وزنه٢٣٠ کیلویی برای من مدالی را به همراه نداشت. می‌خواستم برای کسب مدال برنز، وزنه 231 کیلوگرم را مهار کنم، برای همین در حرکت دوم روی تخته نیامدم.