چهارشنبه, 09 اسفند,1396

چراغ وزنه برداری شاهرود و مهدیشهر روشن شد

با همت هیئت وزنه برداری استان سمنان

چراغ وزنه برداری شاهرود و مهدیشهر روشن شد
با همکاری هیئت وزنه برداری استان سمنان و اداره کل ورزش و جوانان شهرستان های شاهرود و مهدیشهر، مجدداً چراغ وزنه برداری این دو شهر روشن شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، محمداسماعیل باقری رئیس هیئت وزنه برداری استان سمنان در مورد فعالیت هیئت های وزنه برداری شهرستان های شاهرود و مهدیشهر توضیح داد: چند سالی بود که وزنه برداری شهرستان های شاهرود ومهدیشر به حالت تعطیل درآمده بود، بنده به همراه دبیر هیئت وزنه برداری استان در شهر شاهرود جلسه ای را با مجید محمدی رئیس اداره ورزش وجوانان این شهرستان و ترحمی رئیس هیئت وزنه برداری شاهرود داشتیم. برهمین اساس اداره کل ورزش و جوانان این شهرستان یک سالن جهت راه اندازی وزنه بردای شاهرود دراختیار هیئت وزنه برداری قرار داد و ما نیز تجهیزات وزنه برداری را برای بازگشایی سالن به آنها خواهیم داد.
وی در ادامه گفت: در یک ماه گذشته نیز برای آغاز کار وزنه برداری هیئت وزنه برداری شهرستان مهدیشهر، سالن ورزشی انقلاب در اختیار وزنه برداران این شهرستان قرار داده شده و به زودی تجهیزات کافی برای راه اندازی این سالن برای فعالیت مجدد ارائه خواهد شد.