حافظ گشوده ام، و چه زیباست فال تو

سالی که بر ما خانواده وزنه برداری گذشت، به لطف همراهی و پایمردی تک تک شما عزیزان، پر بار بود و پایان آن متصل به آغاز نوروز باستانی و ماه مبارک رمضان، نویدبخش ایامی پربرکت و پر رونق است. پس از او می خواهیم یا مقلب القلوب والابصار، ما را به خود وامگذار و روا دار که کینه و بدخواهی را از دل هایمان بیرون کنیم. یا مدبر الیل و النهار، بهترین روز و روزگار را نصیب دوستان و عزیزانمان کن. یا محول الحول و الاحوال، هر آن چه در این لحظه‌ها مراد دل بندگان توست، به نسیم لطف خود اجابت فرما.

نوروزتان پیروز، سجاد انوشیروانی، رییس فدراسیون وزنه برداری