روز خبرنگار، مناسبتی شایسته برای تقدیر از زحمات کسانی است که با وجدان و چشمان بیدار، در عصر کوران اطلاعات و هجمه های هدفمند و فضاسازی ها، با احساس مسئولیت به نگاشتن حقایق و سیراب ساختن عطش مخاطبان و روشنگری اذهان می‌پردازند تا مسیر رشد و توسعه جامعه را هموارتر سازند. هفدهم مرداد روز بزرگداشت مقام خبرنگار و اصحاب رسانه را به همه خبرنگارانی که برای برافراشتن پرچم امید و حقیقت می کوشند، تبریک می گویم.
علی مرادی، رییس فدراسیون وزنه برداری