دوشنبه, 22 شهریور,1395

پس از 8 سال رکورد ایران در دسته 77 کیلوگرم شکسته شد

احمدنژاد 5مرتبه رکورد ایران را جابجا کرد

پس از 8 سال رکورد ایران در دسته 77 کیلوگرم شکسته شد

احمد احمدنژاد وزنه بردار قدرتمند و آینده دار استان آذربایجان غربی با جابجا کردن رکورد یکضرب، دوضرب و مجموع، توانست 5 مرتبه  رکورد ایران را در رقابتهای قهرمانی نوجوانان کشور در شهرستان مراغه جابجا کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ رقابتهای دسته 77 کیلوگرم قهرمانی نوجوانان کشور در رده سنی 16 و17 سال با حضور 11 وزنه بردار در سالن تختی مراغه راس ساعت 18:30 آغاز شد.

احمداحمدنژاد ملی پوش کشورمان توانست با مهار وزنه 137 کیلوگرم در حرکت یکضرب، یک کیلوگرم رکورد رده سنی نوجوانان ایران را که پیش از این در اختیار میلاد اورنگی در مسابقات نوجوانان جهان سال 2011 پرو به دست آمده بود را به نام خود ثبت کند.

وی در حرکت دوضرب نیز ابتدا با مهار وزنه 162 کیلوگرم، یک کیلوگرم رکورد محمد زارعی در سال 2008 رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا در کره جنوبی را ارتقاء داد. احمدنژاد در دومین حرکت دوضرب هم با بالا بردن وزنه 165 کیلوگرمی، برای دومین مرتبه رکورد شخصی خود را به میزان 4 کیلوگرم افزایش داد تا با مجموع 302 کیلوگرم 5 کیلوگرم رکورد نوجوانان کشورمان را که در اختیار محمد زارعی در رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا در سال 2008 کره جنوبی بود را به نام خود به ثبت برساند.

همچنین افشین طاهری از استان خوزستان با مجموع 275 کیلوگرم به سه مدال نقره دست یافت و بهرام حریرچی از استان فارس با مجموع 258 کیلوگرم به مدال برنز بسنده کرد.

نتایج حرکات یکضرب، دوضرب و مجموع 3 وزنه بردار برتردسته 77 کیلوگرم:
1-احمد احمدنژاد (آذربایجان غربی): حرکت یکضرب137کیلوگرم، دوضرب165 کیلوگرم وبامجموع302 کیلوگرم
2- افشین طاهری(خوزستان):حرکت یکضرب125کیلوگرم، دوضرب150 کیلوگرم وبا مجموع275 کیلوگرم
3- بهرام حریرچی (فارس): حرکت یکضرب118کیلوگرم، دوضرب140 کیلوگرم وبا مجموع258 کیلوگرم