شنبه, 14 اسفند,1395

پس از یک دهه تعطیلی

رضاخانی:انجمن وزنه برداری مدارس کشور آغاز به کار می کند

پس از یک دهه تعطیلی

مسئول انجمن وزنه برداری مدارس گفت: انجمن وزنه برداری مدارس نزدیک به یک دهه فعالیت نداشت و قرار است با حمایت فدراسیون های آموزش و پرورش، ورزش مدارس و وزنه برداری کار خود را از سر بگیرد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛
مسابقات وزنه برداری آموزشگاه ها کشور که از سال 86 برگزار نشده است، قرار امسال با حمایت وزارت آموزش و پرورش، فدراسیون ورزش مدارس و فدراسیون وزنه برداری در جدول مسابقات کشوری گنجانده شود.

برهمین اساس منوچهر رضاخانی مسئول انجمن وزنه برداری مدارس کشور در این باره توضیح داد: انجمن وزنه برداری آموزشگاه ها بیشتر در زمینه های استعدادیابی و کمیته های آموزشی فعالیت نمایند. نقطه عطف در وزنه برداری استعدادیابی نونهالان و نوجوانان با حضور آموزشگاه های اثر بیشتری خواهد داشت.

رضاخانی تاکید کرد: فرشید ارمیان رییس فدراسیون ورزش مدارس در مجمع اخیر فدراسیون وزنه برداری حضور پیدا کرد و در خصوص برگزاری مسابقات وزنه برداری آموزشگاه ها و طرح استعدادیابی به صورت گسترده و زیر بنایی را اعضای حاضر در مجمع مطرح نمود.

وی ادامه داد: وزنه برداری آموزشگاه ها به صورت (کانون قهرمان) در تمامی استان ها زیر نظر آموزش و پرورش، هم چون یک دهه اخیر آغاز فعالیت کرده و مسئولان انجمن وزنه برداری مدارس شهرستان ها در بدنه اصلی هیأت های وزنه برداری استانها فعالیت خواهند داشت.