ﺳﻪشنبه, 26 اردیبهشت,1396

پس از کسب نشان طلا در دسته 94 کیلوگرم

موسوی 11 کیلوگرم رکورد بازی های همبستگی را ارتقاء داد

پس از کسب نشان طلا در دسته 94 کیلوگرم

سید ایوب موسوی 4 کیلوگرم رکورد حرکت یکضرب، 7 کیلوگرم رکورد حرکت دوضرب و 11 کیلوگرم حدنصاب مجموع را در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی را جابجا کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ سید ایوب موسوی در رقابت دسته 94 کیلوگرم چهارمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ضمن غلبه بر سوبیروف ازبک، حریف چند سال اخیر خود، 11 کیلوگرم رکورد مجموع دوره قبل این بازی ها را ارتقاء داد.
لازم به ذکر است؛ موسوی به غیر از عنوان قهرمانی در این رقابت ها توانست رکورد دسته 94 کیلوگرم این بازی های را نیز بشکند. برهمین اساس سید ایوب با مهار وزنه 169 کیلوگرمی 4 کیلوگرم رکورد حرکت یکضرب، با ثبت وزنه 212کیلویی 7 کیلوگرم رکورد دوضرب و با مجموع 381 کیلوگرم، 11 کیلوگرم رکوردهای راغب سعد عبدالحی از کشور مصر را در این بازی های جابجا کرد. وزنه بردار مصری در سومین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در کشور اندونزی موفق شده بود با ثبت وزنه های 165 کیلوگرم در حرکت یکضرب، 205 کیلوگرم در حرکت دوضرب و مجموع 370 کیلوگرم صاحب نشان طلا و رکوردار این وزن شود.