یکشنبه, 02 آبان,1395

پس از کسب مقام پنجم نوجوانان جهان

تقی آقازاده: نباید 173 کیلو گرم را می انداختم

پس از کسب مقام پنجم نوجوانان جهان

وزنه بردار دسته 77 کیلو گرم تیم ملی وزنه برداری بعد از از دست دادن مدال برنز مسابقات جهانی گفت: تمرکز نداشتم و گرنه باید وزنه 173 کیلو گرم می زدم.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ تقی آقازاده وزنه بردار دسته 77 کیلو گرم تیم ملی نوجوانان  گفت: زحمت زیادی برای حضور در این مسابقات کشیده بودم. یک سال شبانه روز در اردوهای تیم ملی نوجوانان برای کسب مدال جهانی تمرین کردم. یک لحظه غفلت باعث شد تا این مدال را از دست بدهم.

آقازاده تصریح کرد: با توجه به اینکه وزنه بردار قزاق وزنه 170 کیلو گرم را انداخت، می توانستم با زدن وزنه 173 کیلو گرم برنز مجموع و دو ضرب را بگیرم اما متاسفانه حساسیت رقابت ها و کم تجربگی تمرکزم را به هم زد.