ﺳﻪشنبه, 04 آبان,1395

پس از پایان مسابقات وزنه برداری جهانی

آزمایش خون از روسها

پس از پایان مسابقات وزنه برداری جهانی
سخت گیری های فدراسیون وزنه برداری جهانی برای روسیه همچنان ادامه دارد تا جاییکه ماموران مبارزه با دوپینگ از وزنه برداران نوجوان این کشور آزمایش خون بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ در پایان مسابقات وزنه برداری نوجوانان قهرمانی جهان وزنه برداران دسته فوق سنگین وزن کشورمان آزمایش دوپینگ دادند. محمد رضا روشنی و علی داودی دو وزنه بردار مدال آور فوق سنگین کشورمان بعد از کسب مدال در رقابت‌های امروز آزمایش دوپینگ دادند. 

نکته جالب توجه این بود که وزنه برداران فوق سنگین روسیه هم برای آزمایش دوپینگ آمدند اما از آنها علاوه بر آزمایش ادرار آزمایش خون هم گرفتند.  سخت گیری های فدراسیون وزنه برداری جهانی برای روسیه همچنان ادامه دارد تا جاییکه ماموران مبارزه با دوپینگ از وزنه برداران نوجوان این کشور آزمایش خون بعمل آوردند.

همچنین وزنه برداران از مکزیک و آذربایجان که مدال آور هم نبودند تست دادند. این دو وزنه بردار هم تست خون دادند.