چهارشنبه, 05 خرداد,1395

پس از رایزنی های علی مرادی با تاماش آیان

محرومیت سعید علی حسینی دوم آبان 96 تمام می شود

پس از رایزنی های علی مرادی با تاماش آیان

سرانجام رایزنی های رییس فدراسیون وزنه برداری با دکتر تاماش آیان رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری درخصوص موضوع رفع و پایان یافتن محرومیت سعید علی حسینی قهرمان سنگین وزن وزنه برداری و رکوردار دسته فوق سنگین جوانان جهان جواب داد تا این قهرمان ارزشمند و آذری زبان کشورمان بتواند از تاریخ 24 اکتبر2017 (2آبان 96) مجددا به میادین بین المللی بازگردد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ سرانجام پس از مدت ها رایزنی ، مکاتبات و پی گیری های رسمی رییس فدراسیون وزنه برداری با دکتر تاماش آیان (رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری) درخصوص خاتمه دادن به محرومیت سعید علی حسینی قهرمان فوق سنگین و رکوردار جهان دررده سنی جوانان ، جواب داد تا فدراسیون جهانی رسما با ارسال نامه ای به فدراسیون وزنه برداری ایران تاریخ رسمی خاتمه محرومیت این وزنه بردار آذری زبان و ارزشمند کشورمان را اعلام کند.
برهمین اساس، درنامه رسمی فدراسیون جهانی وزنه برداری آمده است، بنابرتغییراتی که درکتاب قوانین مربوط به محرومیت های مادام العمر و برخی مجازات های وادا (آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ) مدون شده است و نیز شرایط مساعد سعید علی حسینی با این قوانین ، وزنه بردار محروم فوق سنگین ایران می تواند از تاریخ 24 اکتبر2017 (2 آبان 96) مجددا فعالیت های حرفه ای خود را در عرصه بین المللی وزنه برداری آغاز کند و دوره محرومیتش خاتمه می یابد . البته به شرط اینکه این وزنه بردار قطعا نامش در حوضچه جهانی کنترل دوپینگ فدراسیون جهانی و (وادا) رسما قید شده و هر لحظه آماده حضور افسران وادا و دادن تست دوپینگ باشد.

 

گفتنی است ،با این توصیف وبه استناد نامه کتبی فدراسیون جهانی به فدراسیون وزنه برداری کشورمان سعید علی حسینی قهرمان ارزشمند اردبیلی وزنه برداری ایران می تواند سال آینده به دنیای قهرمانی بازگردد و دوباره برای کشورمان در میادین معتبر بین المللی افتخارآفرینی کند. بی تردید اگرچه فعلا طبق تاریخ اعلام شده توسط فدراسیون جهانی سعید علی حسینی بعد ازمسابقات جهانی 2017 می تواند در ترکیب تیم ملی کشورمان قرار بگیرد، اما قطعا با این حساب در بازیهای آسیایی 2018 می توانیم از وجود این ستاره توانمند در دسته فوق سنگین استفاده کنیم.