دوشنبه, 08 خرداد,1396

پس از برگزاری نخستین روز از انتخاباتی IWF

4 نواب رییس و نایب رییس بانوان انتخاب شدند

پس از برگزاری نخستین روز از انتخاباتی IWF
نواب رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری به همراه نایب رییس بانوان در نخستین روز انتخابات نیز معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ در نخستین روز انتخابات فدراسیون جهانی وزنه برداری، پس از انتخاب “تاماش آیان” به عنوان رییس فدراسیون جهانی، “محمد جلود” به سمت دبیرکلی و “اینتارات” به عنوان نایب رییس اول، “اورسولا” رییس فدراسیون وزنه برداری آمریکا نیز با ۸۷ رای به عنوان نایب رییس بانوان انتخاب شد.

گفتنی است؛ در انتخابات نواب رییس فدراسیون جهانی وزنه‌بردری نیز ۳۴ نفرکاندیدا شده بودند که در نهایت نیکو ولاد از رومانی( 109 رای)، خوزه کوئینونس از پرو(99 رای)، جاناتا توسوپکوف از قزاقستان(85 رای)، پترو کرول از چک(81 رای) انتخاب شدند.

همچنین؛ علی مرادی رییس فدراسیون کشورمان نیز در بخش انتخابات نواب رییس علی رغم کسب 60 رای در جایگاه پنجم قرار گرفت.