چهارشنبه, 19 آبان,1395

پس از اتمام کنگره رسمی مربیان

رکوردهای نهایی وزنه برداران نوجوان و جوان مشخص شد

پس از اتمام کنگره رسمی مربیان
ربیعی و برخواه سرمربیان تیم های ملی وزنه برداری جوانان و نوجوانان رکوردهای نهایی وزنه برداران کشورمان را به کمیته برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا ارائه دادند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ وحید ربیعی و محمدحسین برخواه سرمربیان تیم های جوانان و نوجوانان کشورمان بابت ارائه و اعلام رکوردهای نهایی ملی پوشان کشورمان به کمیته برگزاری رقابتهای آسیایی ژاپن، در کنگره مربیان حضور پیدا کردند. پس از اتمام کنگره رسمی مربیان تیم های حاضر در این رقابتها، رکوردهای نهایی وزنه برداران دو رده سنی نوجوانان و جوانان مشخص شد.

رکوردهای نهایی ملی پوشان دو رده سنی نوجوانان و جوانان به شرح زیر است:
دسته 69 کیلوگرم:

اسحاق ذعاب با رکورد مجموع280 کیلوگرم(نوجوانان)
حسین سلطانی با رکورد مجموع285 کیلوگرم(نوجوانان)

دسته 77 کیلوگرم:
احمد احمد نژاد و تقی آقازاده با رکورد مجموع 296 کیلوگرم(نوجوانان)

دسته 85 کیلوگرم:
محمد موئدی با رکورد مجموع292 کیلوگرم(نوجوانان)
عارف خاکی با رکورد مجموع320 کیلوگرم(جوانان)
رامین ولی پوربا رکورد مجموع330 کیلوگرم(جوانان)

دسته 94 کیلوگرم:
علیرضا لطفی با رکورد مجموع 310کیلوگرم(نوجوانان)
رضا بیرالوند با رکورد مجموع360 کیلوگرم(جوانان)
رحمان اورامه با رکورد مجموع330 کیلوگرم(جوانان)

دسته 94+ کیلوگرم:
علی داودی با رکورد مجموع 340 کیلوگرم(نوجوانان)
محمدرضا روشنی با رکورد ورودی 330 کیلوگرم(نوجوانان)

دسته 105 کیلوگرم:
علیرضا دهقان با رکورد مجموع370 کیلوگرم(جوانان)
پیمان جان با رکورد مجموع350 کیلوگرم(جوانان)

مسابقات دسته 105+ کیلوگرم:
امیر حسین فضلی با رکورد مجموع360 کیلوگرم(جوانان)
کوهیار فرج پور با رکورد مجموع350 کیلوگرم(جوانان)

دیدارآیان با اعضای کاروان وزنه برداری ایران
همچنین؛ در نخستین روز آغاز رقابتهای وزنه برداری آسیایی نوجوانان و جوانان پس از حضور آقایان، دکتر مصطفی حکمت پور عضو کمیته پژوهش و تحقیقات کنفدراسیون آسیا، دکتر داود باقری عضو کمیته پزشکی آسیا، تاماش آیان رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری پس از ورود به هتل محل استقرار تیم های شرکت کننده، با رییس و اعضاء اجرایی کاروان وزنه برداری ایران به گرمی دیدار و خوش و بش کرد.