شنبه, 08 آبان,1395

پایان هفدهمین نشست شورای عالی فنی

اعزام 2 تیم قدرتمند به رقابتهای آسیایی نوجوانان و جوانان تصویب شد

پایان هفدهمین نشست شورای عالی فنی
مهم ترین موضوع بررسی شده در هفدهمین نشست شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری در خصوص اعزام دو تیم قدرتمند به رقابتهای قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در ژاپن بود.

  

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ هفدهمین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری عصرامروز( شنبه 8 آبان) در سالن کنفرانس این مجموعه با حضور اکثر اعضای شورای عالی فنی برگزار شد.مهمترین بحثی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت؛ اعزام تیم های ملی نوجوانان و جوانان به مسابقات آسیایی ژاپن بود ؛ برهمین اساس فدراسیون وزنه برداری پیگیر اعتبارات لازم برای تامین هزینه های مالی این اعزام برون مرزی ازطریق وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک برای اعزام دو تیم قدرتمند به این دوره از رقابتها و حضوری شایسته دردوئل آسیایی 2016 نوجوانان و جوانان است.

مقرر گردید محمد حسین برخواه جهت ارائه گزارش عملکرد مسابقات جهانی نوجوانان گزارش خود را درجلسه بعدی شورا بیان کند. گفتنی است شورا در ادامه جلسه هفدهم ؛ تصویب کرد تا برنامه های سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان به جهت مشخص شدن زمان بندی اردوها و مکان های درنظر گرفته شده برای برپایی این اردهای آماده سازی تا بازی های آسیایی نیز به این شورا ارائه داده شود.

یکی دیگر از موضوعات مهم دیگر بررسی شده درهفدهمین نشست شورای عالی این بود که سرمربیان تیم های ملی در صورت بروز هرگونه آسیب دیدگی ورزشکارانشان باید اطلاعات و آمار دقیق وضعیت وزنه برداران را در اختیار کمیته پزشکی قرار داده و نتایج حاصله نیز در این خصوص زیر نظر فدراسیون مورد ارزیابی قرار گیرد . همچنین در این قبیل موارد ویژه ؛ کمیته پزشکی می بایست گزارش طول درمان و درنهایت نتیجه آن را به همراه مجوز ادامه تمرینات و یا منع ورزشکار از ادامه تمرین را صادرو با ارائه دلایل پزشکی برای تصمیم گیری نهایی مدارک مطروحه را به شورا انتقال دهد. در خصوص وضعیت پزشکی و آسیب دیدگی پیمان جان ملی پوش جوان کشورمان که دررکوردگیری تیم ملی جوانان برای این وزنه بردار رخ داد مقرر گردید پرونده پزشکی وی به کمیته پزشکی تحویل داده شود تا در صورت صدور مجوزکمیته پزشکی بابت توانمندی و سلامت این ملی پوش ؛ جهت ادامه تمرینات و حضور در مسابقات ژاپن برای اعزام یا عدم اعزام این ملی پوش با توجه به شرایط ویژه ای که دارد تصمیم گیری شود.

درپایان هفدهمین جلسه شورای عالی فدراسیون وزنه برداری مقرر گردید تا قبل از آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان، آیین نامه کلی و تخصصی درخصوص تمامی مواردی که باید ملی پوشان، اعضای کادرهای فنی ،سرپرستان و …، بقیه عوامل فنی ملزم به رعایت و اجرای آن شوند طراحی و تدوین شده و برای نهایی شدن در شورا مطرح شود.