یکشنبه, 28 شهریور,1395

پایان هفته نخست لیگ برتر وزنه برداری-فصل95

بهرام زاده قهرمان دسته فوق سنگین شد

پایان هفته نخست لیگ برتر وزنه برداری-فصل95
محسن بهرام زاده وزنه بردار تیم مناطق نفت خیز جنوب با مجموع 408 کیلوگرم توانست قهرمان هفته نخست لیگ برتر وزنه برداری در دسته به اضافه 105 شود.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ لیگ برتر وزنه برداری فصل 95 طی دو روز( 27 و28 شهریور) با رقابت 6 تیم در خانه وزنه برداری استان اصفهان(سالن کوثر) برگزار شد و نفرات برتر اوزان هشتگانه مشخص شدند.

در آخرین وزن نیز محسن بهرام زاده از تیم وزنه برداری مناطق نفت خیز جنوب با مجموع 408 کیلوگرم در صدر وزنه برداران دسته به اضافه 105 کیلوگرم ایستاد.

همچنین حامدمجیدی و رضا روحی دو وزنه بردار تیم ذوب آهن اصفهان در رده های بعدی قرار گرفتند.

نتایج کامل رقابت وزنه برداران دسته 105+ کیلوگرم:
1-محسن بهرام زاده (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): حرکت یکضرب 186کیلوگرم، حرکت دوضرب222 کیلوگرم و با مجموع 408 کیلوگرم
2- حامد مجیدی (ذوب آهن اصفهان): حرکت یکضرب 182کیلوگرم، حرکت دوضرب220 کیلوگرم و با مجموع 402 کیلوگرم
3- رضا روحی (ذوب آهن اصفهان): حرکت یکضرب 180 کیلوگرم، حرکت دوضرب221 کیلوگرم و با مجموع 401 کیلوگرم
4- رامین ربیعی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): حرکت یکضرب 188 کیلوگرم، حرکت دوضرب213 کیلوگرم و با مجموع 401 کیلوگرم
5- محسن داودی(نیروی زمینی ارتش): حرکت یکضرب 169 کیلوگرم، حرکت دوضرب220 کیلوگرم و با مجموع 389کیلوگرم
6- محسن دادرس(رعد پدافند): حرکت یکضرب 160کیلوگرم، حرکت دوضرب181 کیلوگرم و با مجموع 341کیلوگرم
7- پوریا بیگلری (عقاب نیروی هوایی همدان): حرکت یکضرب 157کیلوگرم، حرکت دوضرب180 کیلوگرم و با مجموع 337 کیلوگرم