چهارشنبه, 16 تیر,1395

پایان رکورد گیری نهایی تیم ملی بزرگسالان

سهراب مرادی رکورد دنیا را شکست

پایان رکورد گیری نهایی تیم ملی بزرگسالان

سهراب مرادی وزنه بردار ملی پوش وزنه برداری بزرگسالان کشورمان در رکورد گیری نهایی تیم ملی توانست به صورت غیر رسمی یک کیلوگرم رکورد دنیا و ۱۲ کیلوگرم رکورد ایران را در حرکت دوضرب جابجا کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ رکوردگیری نهایی تیم ملی وزنه برداری کشورمان برای انتخاب ۵ ملی پوش اعزامی به المپیک ۲۰۱۶ ریو، در سالن شهدای شهرستان کلاچای استان گیلان با حضور علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری ، مسعود رهنما مدیر کل ورزش و جوانان استان گیلان و تعدادی از پیشکسوتان این رشته المپیکی راس ساعت ۱۸ برگزار شد.در این رکورد گیری سهراب مرادی وزنه بردار دسته ۹۴ کیلوگرم کشورمان توانست در حرکت دوضرب وزنه ۲۳۴ کیلوگرمی را بالای سر ببرد تا یک کیلوگرم رکورد دنیا را که در اختیار ایلیا ایلین قزاق بود، بشکند. مرادی همچنین رکورد دوضرب و مجموع ایران را که در  اختیار کوروش باقری با ۲۲۲ کیلوگرم در دوضرب و ۴۰۷ کیلوگرم در مجموع بود، در دوضرب ۱۲ کیلوگرم  و ۷ کیلوگرم در مجموع ارتقاء داد.

 

همچنین  سیدایوب موسوی(دسته ۸۵کیلوگرم)، علی هاشمی( دسته ۹۴ کیلوگرم)، سهراب مرادی(دسته ۹۴ کیلوگرم)، محمدرضابراری( دسته۱۰۵کیلوگرم) وبهادر مولایی(دسته فوق سنگین) در رکورد گیری حاضر شدند ولی بهداد سلیمی با صلاحدید کادر فنی تیم ملی در این رکورد گیری شرکت نکرد.

رکورد گیری نهایی  ۵ وزنه بردار در این مرحله برگزار شد و در جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری، وضعیت ۵ ملی پوش اعزامی به المپیک ۲۰۱۶ ریو مشخص می شود.

سید ایوب موسوی وزنه بردار دسته ۸۵ کیلوگرم تیم ملی دو بار پیاپی وزنه ۱۶۲ کیلوگرمی را نتوانست مهار کند ولی در حرکت سوم وزنه ۱۶۵ کیلوگرم را بالای سر برد.وی در حرکت دوضرب فقط وزنه ۲۰۰ کیلوگرم را مهار کرد ولی وزنه ۲۱۱ کیلویی را دو مرتبه انداخت تا با مجموع ۳۶۵ کیلوگرم به کار خود پایان دهد.


علی هاشمی
ملی پوش دسته ۹۴ کیلوگرم نیز در حرکت یکضرب ابتدا نتوانست وزنه ۱۷۲ کیلوگرم را بالای سرببرد ولی در حرکت دوم وزنه ۱۷۵ کیلویی را مهار کرد و در حرکت سوم، وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی را بالای سر نبرد. در حرکت دوضرب نیز  وزنه  ۲۱۲ کیلوگرمی را دو بار نتوانست مهار کند که در حرکت دوم خود با مصدومیت مواجه شد تا برای سومین بار به روی تخته نیاید تا مجموع برای او ثبت نشود.

سهراب مرادی ملی پوش دسته ۹۴ کیلوگرم کشورمان در حرکت اول یکضرب وزنه ۱۸۰ کیلوگرم رامهار کرد و حرکت دوم وزنه ۱۸۵ کیلوگرم و حرکت سوم وزنه ۱۸۸ کیلوگرمی را نتوانست مهار کند.مرادی در حرکت دوضرب وزنه ۲۲۵ کیلوگرم را مهار کرد و سپس وزنه ۲۳۴ کیلویی را بالای سربرد تا  در حرکت دوضرب یک کیلوگرم رکورد دنیا و ۱۲ کیلو گرم رکورد ایران را ارتقاء داد. در مجموع نیز ۷ کیلوگرم رکورد ایران را جابجا کرد. مرادی با مجموع ۴۱۴ کیلوگرم به کار خود پایان داد.

محمدرضا براری وزنه بردار دسته ۱۰۵ کیلوگرم درحرکت اول یکضرب وزنه ۱۸۰ کیلوگرم را مهار کرد ولی در حرکت دوم و سوم نتوانست وزنه ۱۸۵ کیلوگرمی را بالای سر ببرد.براری در حرکت دوضرب فقط وزنه ۲۲۰ کیلویی را بالای سربرد و دو مرتبه وزنه ۲۲۵ کیلوگرمی را نتوانست مهار کند با حدنصاب مجموع ۴۰۰ کیلوگرم کار خود را تمام کرد.

️ بهادر مولایی ملی پوش دسته فوق سنگین کشورمان در حرکت اول یکضرب وزنه ۱۹۰ کیلویی را بالای سر برد ولی در حرکت دوم و سوم وزنه ۱۹۵ کیلویی را نتوانست مهار کند. در حرکت دوضرب وزنه ۲۴۰ کیلویی را فقط بالای سر برد و دو مرتبه وزنه ۲۵۲ کیلوگرمی را نتوانست مهار کند و با مجموع ۴۳۰ کیلوگرم رکورد گیری نهایی را به پایان رساند.

نتایج یکضرب، دو ضرب و مجموع رکورد گیری به شرح زیر است:

سیدایوب موسوی: حرکت یکضرب۱۶۵ ، دوضرب ۲۰۰ ومجموع ۳۶۵ کیلوگرم

علی هاشمی:  فقط حرکت یکضرب وزنه ۱۷۵ برای او به ثبت رسید و در حرکت دوضرب و مجموع ناموفق بود.

سهراب مرادی: حرکت یکضرب۱۸۰ ، دوضرب۲۳۴ ومجموع ۴۱۴کیلوگرم

محمدرضابراری: حرکت یکضرب۱۸۰، دوضرب ۲۲۰ومجموع ۴۰۰کیلوگرم

بهادر مولایی: حرکت یکضرب۱۹۰ ، دوضرب ۲۴۰ ومجموع ۴۳۰کیلوگرم