جمعه, 09 مهر,1395

پایان رقابت دسته 94 کیلوگرم مسابقات نوجوانان ایران-ارومیه

نماینده قزوین طلایی شد

پایان رقابت دسته 94 کیلوگرم مسابقات نوجوانان ایران-ارومیه

پایان رقابت دسته 94 کیلوگرم مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان با قهرمانی رضا اسدی وزنه بردار نوجوان استان قزوین خاتمه یافت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ رقابت دسته 94 کیلوگرم با حضور 12 وزنه بردارازاستان های (کردستان،زنجان،اصفهان،هرمزگان،کرمان،قزوین،همدان 2 وزنه بردار،فارس، خوزستان 2 وزنه بردار و مازندران ) بعدازظهرجمعه 9مهرماه در سالن 2000 نفری شهید باکری ارومیه برگزار شد و درنهایت نماینده نوجوان استان قزوین رضا اسدی موفق شد با ثبت مجموع 250 کیلوگرم صاحب نشان طلایی رنگ این وزن شود.

((یکضرب))
پایان حرکت یکضرب دسته 94 کیلوگرم توام شد با قهرمانی حسین رنجبر وزنه بردار نوجوان استان فارس و کسب یک نشان خوش رنگ طلا برای وی. رنجبر در پایان حرکت یکضرب با ثبت وزنه 116 کیلوگرم موفق شد ضمن کسب مدال طلای این حرکت شرایط را برای قهرمانی خود در خاتمه رقابت این وزن و کسب نشان طلای دوضرب و مجموع مهیا کند. پس ازرنجبر به ترتیب رضا اسدی از استان قزوین و حسین رمضان نژاد وزنه برداراستان فارس با ثبت وزنه های (107 و 101 کیلوگرم در دوضرب) صاحب عناوین دوم و سوم حرکت یکضرب شده و نشان های نقره و برنز این حرکت را به خود اختصاص دادند.

((دوضرب ))
رقابت دوضرب دسته 94 کیلوگرم شرایط بسیار متفاوتی را با حرکت یکضرب برای وزنه برداران حاضر در این وزن داشت. رضا اسدی وزنه بردار استان قزوین که در خاتمه حرکت یکضرب جایگاه دوم را به خود اختصاص داده بود،با شروع مسابقه در دوضرب گوی و میدان را ازرقبا ربود و با ثبت وزنه 143 کیلوگرم صاحب نشان طلای دوضرب شد. پس از اسدی نیز مهدی صالحی وزنه بردار استان خوزستان و حسین رنجبرنماینده استان فارس هر دو با ثبت وزنه 123 کیلوگرم و تنها بواسطه اختلاف وزن موفق شدند عناوین (دوم و سوم ) حرکت دوضرب را به خود اختصاص دهند. مهدی صالحی وند با وزن بدن 89/15 صاحب مدال نقره دوضرب شد و حسین زنجبر وزنه بردارفارس با وزن بدن 92/70 و ثبت همان وزنه 123 کیلوگرم موفق شد نوجوان برنزی حرکت دوضرب لقب بگیرد.

((مجموع))
پایان رقابت دسته 94 کیلوگرم در مجموع برای وزنه برداران برتر این وزن همچون حرکت دوضرب این دسته تفاوتی جالب توجه داشت. رضا اسدی وزنه بردار نوجوان تیم قزوین با ثبت مجموع 250 کیلوگرم در نهایت بعنوان قهرمان بلامنازع این دسته لقب گرفت.
حسین رنجبر وزنه بردار استان فارس و حسین رمضان نژاد وزنه برداراستان مازندران نیز هر2 با ثبت مجموع یکسان (239 کیلوگرم) اما بواسطه اختلاف وزن به ترتیب صاحب عناوین نایب قهرمانی و سومی مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور نوجوانان در شهر ارومیه شدند. بدین ترتیب حسین رنجبر از فارس با وزن بدن 92/70 نسبت به رمضان نژاد وزنه بردار مازنی این دوره از رقابتها که با وزن بدن 93/06 دررقابت دسته 94 کیلوگرم حاضر شده بود توانست نوجوان نقره ای این وزن لقب گرفته و رمضان نژاد نیز صاحب نشان برنز دسته 94 کیلوگرم شود.