شنبه, 19 فروردین,1396

پایان رقابت دسته 77 کیلوگرم جهانی نوجوانان

طاهری هفتم شد، مویدی هشتم

پایان رقابت دسته 77 کیلوگرم جهانی نوجوانان

افشین طاهری و محمد مویدی دو ملی پوش دسته 77 کیلوگرم کشورمان به ترتیب با مجموع 292 و 282 کیلوگرم در جایگاه های هفتم و هشتم جهان قرار گرفتند. همچنین هریسون از امریکا در این وزن موفق یک کیلوگرم رکورد دوضرب جهان را اتقاء دهد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان، امروز (شنبه 19 فروردین) با رقابت دسته 77 کیلوگرم و حضور دو وزنه بردار از کشورمان ادامه یافت. در این وزن افشین طاهری و محمد مویدی دو ملی پوش کشورمان در مجموع موفق شدند با ثبت رکورد 292 و 281 کیلوگرم در جایگاه های هفتم و هشتم قرار گیرند.
همچنین؛ “جیمز مائورس هریسون” وزنه بردار امریکایی در حرکت دوضرب با مهار وزنه 192 کیلوگرم، یک کیلوگرم رکورد نوجوانان جهان که سال گذشته در اختیار “یوسین لوپز” کلمبیایی( مسابقات نوجوانان جهان، پنانگ مالزی2016) بود را ارتقاء داد.

*افشین طاهری در حرکت دوضرب ابتدا وزنه 153 کیلوگرمی را بالای سر برد ولی در حرکت دوم و سوم نتوانست وزنه های 162 و164 کیلویی را به نام خود ثبت کند و در حرکت دوضرب دهم شد و با مجموع 292 به مقام هفتم رسید. در ضمن طاهری در این حرکت به میزان یک کیلوگرم رکورد ایران را جابجا کرد و رکورد 138 کیلویی احمد احمدنژاد در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در ژاپن را به نام خود به ثبت رساند.

*محمد مویدی نیز در نخستین مرتبه وزنه 151 کیلویی را مهار کرد اما در مرتبه دوم و سوم نتوانست وزنه 162 کیلوگرم را بالای سر ببرد و در حرکت دوضرب در جایگاه یازدهم ایستاد و با مجموع 281 کیلوگرم به مقام هشتم دست یافت. 

*دکتر باقری رییس کمیته پزشکی و نایب رییس فدراسیون وزنه برداری نیز در این مسابقات به عنوان پزشک رقابت ها در این مسابقه حضور داشت.

نفرات برتر دسته 77 کیلوگرم به شرح زیر است:
حرکت یکضرب:
1- الکساندر اورواچف(روسیه):142 کیلوگرم
2-هریسون(امریکا):140 کیلوگرم«به دلیل زودتر رسیدن به وزنه 140 کیلویی در جایگاه دوم ایستاد»
3- آسیل جان بکتای(قزاقستان):140 کیلوگرم

حرکت دوضرب:
1- هریسون(امریکا):192 کیلوگرم
2- الکساندر اورواچف(روسیه): 170 کیلوگرم
3- آسیل جان بکتای(قزاقستان):166 کیلوگرم

مجموع:
1- هریسون(امریکا):332 کیلوگرم
2- الکساندر اورواچف(روسیه): 312 کیلوگرم
3- آسیل جان بکتای(قزاقستان):306 کیلوگرم