شنبه, 12 تیر,1395

پایان رقابت دسته به اضافه 105 کیلوگرم جوانان جهان

فضلی در مجموع چهارم شد، طلا به وزنه بردار ارمنی رسید

پایان رقابت دسته به اضافه 105 کیلوگرم جوانان جهان

وزنه بردار دسته به اضافه 105 کیلوگرم ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان با مجموع 379 در جایگاه چهارم قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ در آخرین روز مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان امیرحسین فضلی در نخستین حرکت دو ضرب ابتدا وزنه 210 کیلوگرمی را بالایی سر برد و دو بار پیاپی نتوانست وزنه های 216 و 217 کیلوگرم را مهار کند تا جایگاهی بهتر ار چهارمی جهان به او نرسد.

سیمون مارتیروسیان از ارمنستان با مجموع 412 کیلوگرم، طلایی شد عبدالحامد ابراهیم از مصر با مجموع 387 کیلوگرم و اختلاف وزن نسبت به کاژدوسی به مدال نقره رسید تا برنز نیز به وزنه بردار مصری برسد.

نتایج حرکات یکضرب، دوضرب و مجموع سه وزنه برتر دسته به اضافه 105 کیلوگرم

یکضرب:

۱- مارتیروسیان(ارمنستان):187کیلوگرم
۲- چینن( ژاپن):177کیلوگرم
۳- کاژدوسی( صربستان) :171کیلوگرم

دوضرب:
۱- مارتیروسیان(ارمنستان):225کیلوگرم
۲- چینن( ژاپن):221کیلوگرم
۳- کاژدوسی( صربستان) :216کیلوگرم

مجموع:
۱- مارتیروسیان(ارمنستان):412کیلوگرم
۲- چینن( ژاپن):387 کیلوگرم(132.10 کیلوگرم وزن بدن)
۳- کاژدوسی( صربستان) :387کیلوگرم(138.82 وزن بدن)