دوشنبه, 24 آبان,1395

پایان رقابت تنها نماینده نوجوان ایران در دسته 85 کیلوگرم

موئدی روز طلایی وزنه برداری ایران را باقهرمانی تکمیل کرد

پایان رقابت تنها نماینده نوجوان ایران در دسته 85 کیلوگرم

محمد موئدی نماینده شایسته تیم ملی وزنه برداری نوجوانان کشورمان در پایان رقابت دسته 85 کیلوگرم مسابقات آسیایی نوجوانان موفق شد با اقتدار قهرمان این وزن شده و با کسب یک نشان نقره یکضرب و دو طلای دوضرب و مجموع قهرمان 85 کیلویی وزنه برداری قاره آسیا شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ رقابت دسته 85 کیلوگرم با حضور 5 وزنه بردارنوجوان از کشورهای (ژاپن، کره جنوبی،چین تایپه ،عربستان و نماینده شایسته کشورمان محمد موئدی) در سالن آرنای شهر توکیو میزبان برگزاری هجدهمین دوره مسابقات نوجوانان و سی امین دوره مسابقات جوانان برگزار شد.

((حرکت یکضرب))

آغاز حرکت یکضرب برای نماینده کشورمان محمد موئدی ابتدا با انتخاب وزنه 122کیلوگرم برای این وزنه بردارمازندرانی استارات خورد. موئدی در نخستین حرکت خود با مهار این وزنه جایگاه خود را در جدول رده بندی تثبیت کرد تا نگاهش به دو حرکت باقی مانده اش باشد. ملی پوش نوجوان کشورمان اگر چه در دومین حرکت خود نتو.انست از پس وزنه 127 کیلویی برآید، اما در نهایت با بالابردن وزنه 128 کیلوگرمی در حرکت سوم و پایانی خود شانسش را برای کسب مدال نقره حرکت یکضرب مسجل کند. 

(( نتیجه پایانی حرکت یکضرب))

1.سانگوئن جیون وزنه بردار کره جنوبی و رقیب جدی موئدی دردسته 85 کیلوگرم به ترتیب پس از مهار وزنه های (128)،(129) و (132) کیلوگرم و نیز ثبت سه حرکت صحیح عنوان نخست حرکت یکضرب و مدال طلای این حرکت را به خود اختصاص داد.
2.محمدموئدی ملی پوش نوجوان کشورمان هم با ثبت وزنه 128 کیلوگرم صاحب نشان نقره یکضرب شد.
3.تینگ وی هو وزنه بردار نوجوان چین تایپه هم با ثبت وزنه های (116)،(120) و(122) کیلوگرم صاحب نشان برنز حرکت یکضرب شد.

((حرکت دوضرب))

شروع حرکت دوضرب برای موئدی وزنه بردار توانمند مازنی زبان کشورمان با مهار وزنه 150 کیلوگرم ،بی تردید شروعی ایده ال برای کسب نشان های طلای دوضرب و مجموع آسیا بود، موئدی در دو حرکت بعدی خود (دوم و سوم) با مهار وزنه های بسیار خوبی که کادرفنی برای این وزنه برداردرنظر گرفته بودند با ثبت وزنه های (156) و (160) کیلوگرم رقیب کره ای خود را کنار زد و در نهایت صاحب 2 نشان طلای دوضرب و مجموع آسیا در دسته 85 کیلوگرم شد.

                                                                                                                                               

((نتیجه مجموع دسته 85 کیلوگرم ))

1. محمدموئدی ملی پوش شایسته کشورمان در دسته 85 کیلو گرم موفق شد با ثبت مجموع 288 کیلوگرم صاحب نشان طلای حرکت مجموع شود.
2. سانگوئن جیون وزنه بردار کره جنوبی با مجموع 283 کیلوگرم صاحب عنوان نایب قهرمانی آسیا و نشان نقره این وزن شود.
3. .تینگ وی هو وزنه بردار نوجوان چین تایپه نیز در نهایت با ثبت مجموع 270 کیلوگرم صاحب نشان برنز آسیا و سکوی سومی مسابقات شود.