جمعه, 26 آذر,1395

پایان رقابتهای دسته 105+ کیلوگرم

رستم ازبک طلای سنگین وزن را از آن خود کرد

پایان رقابتهای دسته 105+ کیلوگرم

رستم کابایف از ازبکستان با مجموع 430 کیلوگرم به مدال طلای دسته 105+ کیلوگرم رقابتهای جام باشگاههای آسیا و قطر کاپ دست یافت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ در آخرین روز رقابتهای وزنه برداری جام باشگاههای آسیا و قطر کاپ 15 وزنه بردار در دسته 105+ کیلوگرم به روی تخته رفتند.محسن بهرام زاده از تیم شرکت ملی حفاری خوزستان، حامد مجیدی و رضا روحی از تیم ذوب آهن اصفهان به روی تخته رفتند.

عملکرد سه وزنه بردار کشورمان در دسته 105+ کیلوگرم:
محسن بهرام زاده وزنه بردار تیم ملی حفاری اهواز در حرکت یکضرب سه مرتبه وزنه های 178، 186 و190 کیلوگرم را بالای سربرد و به مدال طلای حرکت یکضرب دست یافت.در حرکت دوضرب وزنه های 215 و 223 را مهار کرد ولی نتوانست برای سومین مرتبه 230 را به نام خود ثبت کند تا این حرکت به مدال برنز بسنده کرد و با مجموع با 413 کیلوگرم به  مدال نقره  رسید.

حامد مجیدی از تیم ذوب آهن اصفهان در حرکت یکضرب، سه وزنه 172، 180 و185 کیلوگرم را مهار کرد ولی بعد از حریف ازبک خود به مدال برنز رسید. وی در حرکت دوضرب پس از ثبت وزنه 210 کیلویی، به نام خود دیگر موفقیتی نداشت و در مهار وزنه 221کیلوگرمی با مصدومیت مواجه شد تا برای انجام حرکت سوم روی تخته حاضر نشد.

رضا روحی  دیگر عضو تیم وزنه برداری ذوب آهن اصفهان فقط وزنه 171 کیلویی را بالای سر برد و دو مرتبه پیاپی وزنه های 180 و 181 کیلویی را نتوانست مهار کند. وی در حرکت دوضرب موفقیت چشم گیری نداشت و فقط وزنه 215 کیلویی را مهار کرد.

در رقابت وزنه برداران دسته 105+ کیلوگرم محمد حسین شجاع فرد داور بین المللی کشورمان قضاوت این وزن را برعهده داشت. 

قطر کاپ
در رقابتهای قطر کاپ رستم کابایف از ازبکستان با مجموع 430 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت، سلمیخان از قزاقستان با مجموع 399 کیلوگرم به مدال نقره رسید. نبناد وزنه بردار صربستان نیز با مجموع 355 گیلوگرم به مدال برنز بسنده کرد.