دوشنبه, 21 فروردین,1396

پایان حرکت یکضرب دسته 94 کیلوگرم

زارع در جایگاه نهم ایستاد

پایان حرکت یکضرب دسته 94 کیلوگرم
حمید رضا زارع ملی پوش دسته 94 کیلوگرم کشورمان در حرکت یکضرب با مهار وزنه130 کیلویی در جایگاه نهم ایستاد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ در آخرین روز مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان و رقابت دسته 94 کیلوگرم، ملی پوش شیرازی کشورمان در رقابت با 9 حریف خود در گروه(A) توانست با مهار وزنه 130 کیلویی در حرکت یکضرب، در جایگاه نهم بایستد.

*حمید رضا زارع در حرکت یکضرب سه وزنه 124، 128 و 130 کیلویی را با موفقیت بالای سر برد تا در جایگاه نهم قرار گیرد.

* هریستوف از بلغارستان با ثبت وزنه 145 کیلوگرم، گالیاتساتوس از یونان با مهار وزنه 144 کیلوگرم و الکساندر از ازبکستان با بالا بردن وزنه 138 کیلویی نفرات اول تا سوم شدند.

*در این دسته ماگومد بالاف از روسیه سه مرتبه پیاپی وزنه 135 کیلویی را انداخت.