پایان حرکت یکضرب دسته 81 کیلوگرم بازی های قونیه
جوادی نقره ای شد، سلطانی برنزی
پایان رقابت یکضرب دسته 81 کیلوگرم برای دو ملی پوش جوان و خوش آتیه وزنه برداری ایران یعنی مصطفی جوادی و حسین سلطانی همراه بود با 2 نشان خوش رنگ نقره و برنز. نشان های مرغوبی که ما را به درخشش این دو وزنه بردار در حرکات دوضرب و مجموع امیدوار کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛در پایان حرکت یکضرب دسته 81 کیلوگرم وزنه برداری بازی های همبستگی کشورهای اسلامی اگرچه هر دو ملی پوش وزنه برداری ایران یعنی مصطفی جوادی و حسین سلطانی تلاش کردند و خیز خوبی برای صید نشان طلای این حرکت داشتند، اما تاشمیروف قلدر و خوش تکنیک ازبک بود که با ثبت وزنه 164 کیلوگرم مدال طلا را از دست شیربچه های وزنه برداری ایران ربود.
در خاتمه حرکت یکضرب دسته 81 کیلوگرم وزنه برداری بازی های همبستگکی در گروه A حسین سلطانی با مهار وزنه های 152 و 158 کیلوگرم در حرکات اول و دوم خود صاحب نشان برنز یکضرب شد. سطلانی در حرکت سوم خود به وزنه 161 کیلوگرم هم حمله کرد اما در مهار آن ناکام ماند.
میرمصطفی جوادی نیز که عزم خود را برای طلایی شدن در این رقابت جزم کرده بود، اگرچه به زیبایی دو وزنه انتخابی اول و دوم خود را یعنی وزنه های 156 و 163 کیلوگرم را روی سر به پرواز درآورد، اما نهایتا پس از ناکامی در مهار وزنه انتخابی سوم خود یعنی وزنه 165 کیلوگرم به نشان نقره یکضرب بسنده کرد. قطعا دو ملی پوش کشورمان جزو مدعاین اصلی کسب نشان های طلا و نقره دوضرب و مجموع هستند.