شنبه, 12 تیر,1395

پایان حرکت یکضرب دسته فوق سنگین قهرمانی جوانان جهان

فضلی چهارم شد، مارتیروسیان طلا گرفت

پایان حرکت یکضرب دسته فوق سنگین قهرمانی جوانان جهان
فضلی وزنه بردار دسته به اضافه 105 کیلوگرم کشورمان در حرکت یک ضرب با مهار وزنه 170 کیلویی جایگاه چهارم  را بدست آورد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ در آخرین روز مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان نوبت به وزنه بردار دسته فوق سنگین کشورمان رسید تا رقابت خود را با 11 وزنه بردار دیگر در گروه(A) این وزن آغاز کند. امیرحسین فضلی که دارنده مدال برنز نوجوانان جهان در سال 2013 ازبکستان است در حرکت یک ضرب فضلی ابتدا وزنه 162کیلوگرمی را بالایی سر برد و سپس در دومین حرکت موفق نشد وزنه 170 کیلویی را مهار کند تا در سومین حرکت وزنه170 کیلوگرم را بالایی سربرد تا در حرکت یکضرب به مدال دست نیابد و به جایگاه چهارمی برسد.
“سیمون مارتیروسیان” از ارمنستان با مهار وزنه 187 کیلوگرم به مدال طلا حرکت یکضرب دست یافت.”اوسوکه چینن” از ژاپن با مهار وزنه 177به مدال نقره و مقام دوم رسید. و “کاژدوسی” از صربستان با 171 کیلوگرم به مدال برنز و مقام سوم دست یافت.
حواشی رقابت فوق سنگین:
به دلیل اینکه وزنه برداری از گرجستان در دسته به اضافه 105 کیلوگرم حضور ندارد از شور حال روزهای قبل در سالن خبری نیست.
بنرهای خداحافظی در روز آخر رقابتهای قهرمانی جوانان جهان در سالن به چشم می خورد.

علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری کشورمان به گرجستان بازگشت و درسالن حضور پیدا کرد.مرادی رییس فدراسیون با استقبال اعضای فدراسیون جهانی وزنه برداری( IWF) روبرو شد.
 اعضای تیم ملی ژاپن برای تشویق  “چینین” وزنه بردارشان بسیار پرشور و اشتیاق او را تشویق می کردند.
فضلی در زمان حضور بر روی تخته با ذکر نام حضرت فاطمه الزهرا(س) کار خود را آغاز می کرد.