رقابت دسته 81 کیلوگرم بازی های همبستگی کشورهای اسلامی برای وزنه برداری ایران بواسطه حضور 2 وزنه بردار جوان و خوش آتیه(مصطفی جوادی و حسین سلطانی) علاوه بر اینکه این دسته وزنی المپیکی است، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بود. رقابتی که در پایان با درخشش دو ستاره ملی پوش کشورمان روز پرمدالی را برای کاروان وزنه برداری ایران رقم زد.
جوادی نقره گرفت، سلطانی برنز
پایان رقابت یکضرب دسته 81 کیلوگرم برای دو ملی پوش جوان و خوش آتیه وزنه برداری ایران یعنی مصطفی جوادی و حسین سلطانی همراه بود با 2 نشان خوش رنگ نقره و برنز. نشان های مرغوبی که ما را به درخشش این دو وزنه بردار در حرکات دوضرب و مجموع امیدوار کرد.
در پایان حرکت یکضرب دسته 81 کیلوگرم وزنه برداری بازی های همبستگی کشورهای اسلامی اگرچه هر دو ملی پوش وزنه برداری ایران یعنی مصطفی جوادی و حسین سلطانی تلاش کردند و خیز خوبی برای صید نشان طلای این حرکت داشتند، اما تاشمیروف قلدر و خوش تکنیک ازبک بود که با ثبت وزنه 164 کیلوگرم مدال طلا را از دست شیربچه های وزنه برداری ایران ربود.
در خاتمه حرکت یکضرب دسته 81 کیلوگرم وزنه برداری بازی های همبستگکی در گروه A حسین سلطانی با مهار وزنه های 152 و 158 کیلوگرم در حرکات اول و دوم خود صاحب نشان برنز یکضرب شد. سطلانی در حرکت سوم خود به وزنه 161 کیلوگرم هم حمله کرد اما در مهار آن ناکام ماند.
میرمصطفی جوادی نیز که عزم خود را برای طلایی شدن در این رقابت جزم کرده بود، اگرچه به زیبایی دو وزنه انتخابی اول و دوم خود را یعنی وزنه های 156 و 163 کیلوگرم را روی سر به پرواز درآورد، اما نهایتا پس از ناکامی در مهار وزنه انتخابی سوم خود یعنی وزنه 165 کیلوگرم به نشان نقره یکضرب بسنده کرد. قطعا دو ملی پوش کشورمان جزو مدعاین اصلی کسب نشان های طلا و نقره دوضرب و مجموع هستند.

پایان طلایی جوادی
اگرچه در خاتمه رقابت یکضرب، مصطفی جوادی با بدشانسی نشان طلای این حرکت را به رقیب قدرتمند و جوان خود واگذار کرد. اما او در دوضرب رقابت جذابتری را روی تخته به نمایش گذاشت. حاصل این رقابت جذاب و مهییج برای کاروان وزنه برداری واین وزنه یک نشان نقره و 2 مدال ارزشمند طلا بود. اما حسین سلطانی دیگر ملی پوش این دسته وزنی، اگرچه در یکضرب خوب کار کرد و صاحب نشان برنز شد، اما او در دوحرکت انتخابی اول و دوم خود 2 بار پیاپی در مهار وزنه 186 کیلوگرمی ناکام ماند و دل اهالی وزنه برداری را لرزاند. ولی در سومین حرکت خود با مهار وزنه 192 کیلوگرم برای کسب مدال دوضرب با مجموع 350 کیلوگرم امیدوار بماند. او در دوضرب برنزی شد ولی در مجموع چهارم شد.
مصطفی جوادی رقابت خود را در دوضرب با مهار وزنه 194 کیلوگرم مطمئن شروع کرد. وزنه ای که به راحتی آنرا بالای سر برد. جوادی در حرکات دوم دوضرب خود نیز بامهار وزنه 201 کیلوگرم هم مدال طلایش را مسجل کرد و هم با ثبت مجموع 364 کیلوگرم کاروان کشورمان را صاحب دو نشان طلای ارزشمند دوضرب و مجموع کرد.
تشتمیروف ازبکستانی با عملکرد ضعیفی که در دوضرب داشت، با ثبت وزنه 190 کیلوگرم چهارم شد. اما با 354 کیلوگرم در مجموع عنوان سوم و سکوی برنزی این دسته وزنی را بدست آورد.
وزنه بردار کشور اندونزی یعنی رحمت عبدالله که وزنه بردار دوضرب زنی بود، با درخشش خود در این حرکت و مهار وزنه 197 کیلوگرم ضمن کسب مدال نقره این حرکت، با 355 کیلوگرم مجموع صاحب مدال نقره و سکوی نایب قهرمانی دسته 81 کیلوگرم شد.