پانزوان: این نوجوانان آینده وزنه برداری هستند

سرمربی تیم ملی نوجوانان کشور در پایان اردوی یک ماهه این تیم در نی ریز استان فارس، طی ارزیابی از ماحصل برپایی این اردو اظهارداشت: با توجه به نفرات محدودی که در رده های پایه داریم، چهار پنج نفر از این گروه می توانند در آینده جایگزین خوبی برای بزرگسالان باشند.

«سیدهادی پانزوان» شرایط تغدیه، اسکان و تمرین تیم ملی نوجوانان در اردوی نی ریز را بسیار مناسب توصیف کرده و افزود: در یک ماه گذشته تمرینات قدرتی در دستور کار بود اما با نزدیک شدن به زمان مسابقات نوجوانان جهان در آلبانی، استراتژی ما نیز تغییر خواهد کرد و روی توانمندسازی تکنیکی و رفع اشکالات تمرکز می کنیم.

پانزوان پرورش نسل آینده و پشتوانه سازی برای رده بزرگسالان را مستلزم صرف هزینه و سرمایه گذاری روی نوجوانان دانست و از ادامه اردوی نوجوانان در مرودشت استان فارس خبر داد.

به گفته وی، کادر فنی شرایط برگزاری اردو در مرودشت را بررسی کرده و همه فاکتورهای میزبانی را مناسب دیده است بنابراین مرحله دوم اردوی نوجوانان از دهم بهمن به مدت یک ماه در این شهر آغاز خواهد شد.

سرمربی تیم نوجوانان انتخاب تیم اصلی برای حضور در مسابقات جهانی آلبانی در فروردین ماه را منوط به کیفیت تمرین و ارتقای رکوردها دانسته و تصریح کرد: تصمیم ما در شرایط فعلی این است که به مسابقات جهانی اعزام خواهیم داشت اما اعزام کمی یا کیفی به عملکرد تیم در اردوهای آینده بستگی دارد.

بنابراعلام پانزوان، اسامی دوازده نفر برای اردوی مرودشت مشخص شده و سه نوجوان از شهر میزبان نیز در این اردو حضور خواهند داشت که متعاقبا اعلام خواهد شد.